Bar Mitzva kutlamaları hakkında bilgi

0

Bar Mitzva kutlamaları nedir? Bar Mitzva kutlamalarının kökeni ve Bar Mitzva kutlamaları hakkında genel ansiklopedik bilgiler.

Bar Mitzva kutlamaları

Bar Mitzva

Advertisement

Bar Mitzva kutlamaları (İbranicede: “emrin oğlu”), Yahudilikte, 13 yaşma basan erkek çocukların dinsel ergenliğini belirleyen dinsel kutlamalar. Böylece emirlerin hepsini yerine getirme sorumluluğunu yüklenen çocuk, hafta içi sabah dualarında alnına ve sol koluna muska türü dinsel simgeler takıp, en az 10 yetişkin erkeğin oluşturduğu bir kurul olan minyan’da yer alabilir.

Dinsel ayin sırasında, ayine katılanlara Tora’dan (Tevrat’ın ilk beş kitabı) parçalar okunur (bak. aliya). Bu, Tora’nın okunduğu ve 13. yaş gününü izleyen herhangi bir ayinde yer alabilir, ama genellikle Sebt gününde yapılır. Bu ayin sırasında çocuk, Haftara’dan (Tevrat’ın peygamberler ile ilgili kitaplarından seçmeler) haftalık metinleri okur. (Sefardilerde Haftara yerine Tora metinleri okunur.) Bunu, genellikle bir öğüt konuşması izler. Bu tür konuşmalar, katı dindar gruplar içinde, dinsel ayinden sonraki aile yemeğinin bir bölümü haline gelmiştir. 2. yüzyıl kayıtlarında 13 yaş dinsel ergenlik törenlerinden söz edilmekle birlikte, Bar Mitzva kutlamalarının birçok özelliği ancak ortaçağda ortaya çıkmıştır.

Reformcu Yahudi grupları arasında 1810′ dan sonra Bar Mitzva’nın yerini, kız ve erkek çocuklar için birlikte yapılan dinsel ergenlik törenleri almış ve bu törenler genellikle Şavuot yortusunda yapılmıştır. 20. yüzyılda birçok dinsel cemaat içinde Bar Mitzva kutlamalan yeniden uygulanmaya başlamış, ama dinsel ergenlik yaşı 15 ya da 16 olarak kabul edilmiştir. Bazı tutucu cemaatlerde kızların dinsel ergenlik törenleri Bat Mitzva adı altında ayrı kutlanmaya başlamıştır.

Advertisement


Leave A Reply