Barbados Sahillerinin Resimleri ve Barbados Hakkında Bilgi

0

Atlas Okyanusunda bir cennet olan Barbados hakkında bilgi ve Muhteşem yeşilin ve mavinin bir araya geldiği Barbados sahillerinin fotoğrafları

Barbados, Batı Hint Adalarında, İngiliz Uluslar Topluluğu içinde yer alan bağımsız ada. Atlas Okyanusunun batısında, Rüz-gârüstü Adalarının 160 km doğusunda, Venezuela’nın 435 km kuzeybatısında yer alır. Yüzölçümü 430 kilometrekaredir. Başkenti, adanın tek limanı olan Bridgetown’dır. Üçgen biçimindeki adamn, en geniş yerleri kuzeybatıdan güneydoğuya 34 km, doğudan batıya 24 km’dir.

Advertisement

Barbados Sahillerinin Resimleri

Barbados Sahillerinin Resimleri

Barbados Sahillerinin Resimleri

Barbados, jeolojik olarak, tortul kayaçları kaplayan ve kalınlığı 90 m’ye ulaşan mercan birikintilerden oluşmuştur. En yüksek noktası olan Hillaby Tepesinin (340 m) bulunduğu kuzey kesimi dışında, genellikle alçak ve düzdür. Batıda bir dizi sekiyle alçalan ada, doğu ve güneyde dik bir biçimde denize iner. Kıyılarının büyük bölümü mercan resifleriyle çevrilidir.

Advertisement

Barbados Sahillerinin Resimleri

Barbados Sahillerinin Resimleri

Barbados Sahillerinin Resimleri

Yüzey suları oldukça azdır; az sayıdaki doğal su kaynakları, kireçtaşı yataklarında toplanan yeraltı sularıyla beslenir. Tropik iklimin egemen olduğu adada kuru (aralık-mayıs) ve yağışlı (haziran-kasım) geçen iki mevsim görülür. Örtalama sıcaklık 24°C (şubat) ile 28°C (eylül) arasında değişir. Yaklaşık 1.525 mm olan ortalama yağış miktarı, kıyı bölgelerde 1.016 mm iken, iç kesimlerdeki tepelik bölgelerde 2.286 mm’ye ulaşır. Antiller kasırga (hurricane) alanının güney sınırında yer alan Barbados’ta 1780, 1831, 1898 ve 1955’teki kasırgalar büyük yıkımlara yol açmıştır.

Barbados Sahillerinin Resimleri

Barbados Sahillerinin Resimleri

Advertisement

Barbados Sahilleri

Maun, palmiye, demirağacı, hintyasemini gibi tropik ağaçlann bulunduğu adanın büyük bölümü çiçekli fundalıklar (yabangü-lü, karanfil, zambak ve çeşitli kaktüs türleri) ile kaplıdır. Toplam ekili arazinin sekizde yedisi şekerkamışı üretimine aynlmıştır. Bahçelerde mango, avokado, turunçgiller ve guava yetiştirilir. Adada bulunan yabanıl hayvanlar tavşan, kuyruksüren, maymun ve kolibri ile serçe ve kumru gibi bazı kuş türleridir. Güneydoğuda pek zengin olmayan doğal gaz ve petrol yataklan vardır; ayrıca kil, kireçtaşı ve kum çıkarılır.

Barbados Sahilleri

Barbados Sahilleri

Çifliklerin çoğu büyük toprak sahiplerinin ya da işletmelerin elinde olduğundan, adanın yerleşme dokusunda köyler ve malikaneler çevresinde, kiracıların oturduğu ahşap evler önemli bir yer tutar.

Barbados Sahilleri

Barbados Sahilleri

Barbados Sahilleri


Leave A Reply