Dünyada En Çok İhtiyacımız Olan Barış İle İlgili Resimli Güzel Sözler

0
Advertisement

Dünyada herkesin özlem duyduğu ama bir türlü başaramadığı barış ve barışın güzellikleri ile ilgili anlamlı, resimli güzel sözler.

Barış İle İlgili Sözler

***Yurtta sulh cihanda sulh.
Mustafa Kemal Atatürk

***Birisi barışı başlatmalı, tıpkı savaşı başlattığı gibi.
Stefan Zweig

***Barış istiyorsanız savaşa hazır olun.
Julius Caesar

Yurtta Barış Dünyada Barış

Advertisement

***Barış savaşın yokluğu anlamına gelmez. O bir erdem, bir ruh hâli, bir iyilik, itimat ve adalet duygusudur.
Spinoza

***Barış, yaşamda uyuşmazlıkların olmasından oluşmaz. Ancak onların üstesinden gelmekle sağlanır.

***En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir.
Cicero

Barış İle İlgili Sözler

***Her ne olursa olsun barış her zaman savaştan iyidir. Sulh hayırdır.
Sadi

Advertisement

***Barış demekle dünyada barış olmaz.
Napoleon Bonaparte

***Barışçıl yollarla devrim yapmayı imkansız hale getirenler, şiddet dolu bir devrimi kaçınılmaz hale getirecekler.
John Kennedy

Barış İle İlgili Sözler

***Barışın beş düşmanı içimizdedir; açgözlülük, hırs, haset, öfke ve kibir. Bunlar ortadan kaldırılsaydı sarsılmaz sürekli bir barış içinde mutlu olurduk.
Francesco Petrarca

Advertisement

***Barış sırasında vatana yapacağınız hizmet, savaş esnasında vatan için ne yapacağınızı ortaya koyar.
Gustave Le Bon

***Barış zamanında savaşçı kendine çatar.
Friedrich Nietzsche

***Barışa giden yol yoktur; barışın kendisi bir yoldur.
Mohandas Gandhi

 Barış İle İlgili Sözler

***Barışçıl ve nazik bir keşiş, kavgacı ve kaba on bin adamdan daha değerlidir.

Advertisement

***Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur.
Victor Hugo

***Ya siz bizi yok edersiniz ya da, biz sizi yok ederiz. Ya da barışı daha uygun görürsünüz.
Hz.Ali

***Eğer sürekli barış isteniyorsa, kütlelerin durumlarını iyileştirecek milletler arası önlemler alınmalıdır.
Atatürk

Barış İle İlgili Sözler

Advertisement

***Barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en değerli yoldur. Fakat bu kavram bir kere ele geçirilince daima bir dikkat ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister.

***Açlık var olduğu sürece barış etkili olmayacaktır.
Willy Brandt

***Barışın hiçbir maliyeti yoktur. Buna ek olarak, tüm masrafıyla herhangi bir zaferden son derece daha avantajlıdır.
Thomas Paine

***Tehlike içindeki özgürlüğü, barış içindeki esarete tercih ederim.
Jean Jacques Rousseau

 Barış İle İlgili Sözler

Advertisement

***Barışta oğullar babalarını gömer ama savaşta babalar oğullarını.
Crocsus

***Barış tacı, saltanat tacıyla kıyaslanamayacak kadar güzel ve değerlidir.
Epicure

***Dünyayı barışa kavuşturmak istiyorsanız, politikacıların vücudunu kaldırın yeryüzünden.
Bernard Shaw

Barış İle İlgili Sözler

Advertisement

***Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır.
George Washington

***Barışı sevin, kini ve kavgayı bir tarafa atın. Çünkü bunlar bütün kötülüklerin anasıdır.
A. Tscherming

***Barış bile büyük ücretlerle satın alınır.
Benjamin Franklin

***Bir savaşa haklı demek için barışı beklemek lazım. Savaşları haklı kılan, haklı barışlardır.
Georges Bernanos

***Savaş hayatın vazgeçilmez bir yasasıdır. Barışsa iki savaş arasında kurulan mutluluk köprüsüdür.
Nietzsche

Advertisement

Barış İle İlgili Sözler

***Düşmanınla barış yapmak istiyorsan, onunla beraber çalışmalısın. Sonra arkadaş olacaktır.
Nelson Mandela

***Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur.
Benjamin Franklin

***İnsanlar arasında Allah’ın en çok kızdığı kimse, barışa yanaşmayan inatçı hasımdır.
Buhari

Advertisement

***İstek samimi olabilir; istek samimi olduğunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah edildiğinde ancak özel yaşam iyileştirilebilir; özel yaşam iyileştirildiğinde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde ancak devlet düzen içinde yönelebilir. Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir.
Konfüçyüs

 Barış İle İlgili Sözler

***Tatlı konuşan kimse ile sert konuşma. Barış kapısını çalanla kavga çıkarma.
Sadi

***İnsan diğer varlıkların acımasız yok edicisi olduğu sürece sağlık ya da barış nedir bilmeyecektir.
Pisagor

***Zafer barışın en kısa yoludur
Napolyon

Advertisement

***Barış hükümlerin en güzelidir.

***Ara sıra kendini tutamayıp yüreğini isyana kaptırabilirsin. Ama unutma! Evreni yargılamak olanaksızdır. Onun için kavgalarını sürdürürken bile kendinle barış içinde ol.
Xsentos

***Kendinizden başka hiç kimse size barışı getiremez.
Emerson

 Barış İle İlgili Sözler

Advertisement

***Kendisiyle barışık olmayan herkese darılır.
M. Güngör

***Savaş herkesle, barış sadece onurlu kimselerle yapılır.
Fatih Sultan Mehmet

***Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz.
Aunius Aurelius Simachus

 Barış İle İlgili Sözler

***Birçok insan savaştaki başarıların, barıştaki başarılardan daha önemli olduğunu düşünür ancak, bu düşüncenin kırpılması gerekir. Zira birçokları şöhret arzusuyla savaş peşinde koşar.
Marcus Cicero

Advertisement

***Zorbalar öpüşüp barıştılar mı? Korkup kaçma zamanı gelmiş demektir.
Holmes

***Yaşam yoksa var etmek gerekir onu. İnsancılığın başlıca temelidir bu. İnsana saygısızlık, bu temele boş vermekten kaynaklanır; “Nasıl olsa ölecek değil miydi?” Celladın sözüdür bu. “Var mıyım, yok muyum?” Sorusu yalnız doğaya değil topluma da başkaldırmayı simgeler. Barışseverlik savaştır, korkaklık değildir.
Melih Cevdet Anday


Leave A Reply