Bartın İli Hakkında Bilgi, Bartın’ın Yüzey Şekilleri, İklim, Bitki Örtüsü ve Ekonomisi

0
Advertisement

Bartın ili nerededir? Bartın ilinin ilçeleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, özellikleri ile ilgili bilgi. Doğal güzellikleri ile meşhur Bartın.

  • Yüzölçümü: 2.140 km2.
  • İlçeleri: Merkez, Amasra, Kurucaşile, Ulus.

Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde il ve aynı ilin merkezi kent. Batıdan Zonguldak, güneyden Karabük, doğudan Kastamonu, kuzeyden Karadeniz ile çevrilidir.

Bartın

Kaynak : pixabay.com

Yüzey Şekilleri

Doğusu ve batısı yüksek dağlarla çevrili olan il toprakları,genelde dağlık düzlüklerle kaplıdır. Ortalama yükselti 1.000 m’dir. Yükselti Sarıçiçek Tepe’de 1.726 m’ye kadar ulaşır. Akarsu vadileriyle parçalanmış dağlık alanlar arasında yer alan Bartın Ovası, Bartın ve Zonguldak yöresinin en önemli ovasıdır. Ortalama yükselti 50 m’dir. Dar bir boğazla başlayan ova, il merkezini güneydoğu doğrultusunda geçer. İl topraklarından doğan bütün akarsular gibi, en önemli akarsuyu olan Bartın Çayı da il merkezinden sonra kuzeybatı yönünde düzenli bir biçimde akarak Karadeniz’e dökülür. Kozlu Irmağı, Kocaırmak, Akpınar, Karaçay, Merven ve Ant dereleri Bartın Çayı’ın besleyen derelerdir. En önemli özelliği yaz-kış düzenli akışı olan Bartın Çayı üzerinde oldukça büyük gemiler çalışabilir. Çeşitli yük gemileri 10 km kadar içeride kurulu olan Bartın il merkezine kadar ulaşır ve yükleme-boşaltma yapabilir. Bartın Çayı’nın vadisinde çok sayıda yan vadi açılır. Vadinin batı yamacı şist ara tabakalı kalkerlerle; doğu yamacı da killi şistlerle kaplıdır.

İklim ve Bitki Örtüsü

İlde her mevsim yağışlı ve ılıman Karadeniz iklimi egemendir. Bitki örtüsü açısından çok zengin olan ilde, Karadeniz iklimine özgü orman örtüsü (kayın, köknar, ardıç, gürgen, ormanaltı bitkilerinden karayemiş, ormangülü, fındık, böğürtlen vb) görülür.

Ekonomi

İl ekonomisi, tarım, ormancılık, madencilik ve endüstriye dayanır. Çok verimli bir alan olan Bartın Ovası’nda yoğun tarım etkinlikleri görülür. Mısır, buğday, arpa, fasulye, bakla, keten, kenevir, ayçiçeği; meyvelerden elma, armut, fındık yetiştirilir. Hayvancılık etkinlikleri içinde en önemli yeri kaplayan kümes hayvancılığıdır. 1880’li yıllarda başlayan tavukçuluk, önce İstanbul çevresinin; giderek dış pazarın (Almanya) gereksinmelerini karşılayabilecek düzeye ulaşmıştır. Ayrıca koyun ve sığır besiciliği de yapılır, ilde dağlık bölgelerin ormanlarla kaplı olması, orman endüstrisinin gelişmesine yol açmış, orman ürünlerini değerlendirmek amacıyla sunta, kereste, kontrplak ve parke fabrikaları kurulmuştur. İlde kurulan ilk endüstri tesisleri kereste üzerinedir (1902). Orman ürünlerine bağlı olarak kâğıt üretimi de son yıllarda önem kazanmıştır.

Kocaırmak üzerinde bulunan çok sayıdaki ağaç tekne yapımevi, sac teknelerin ortaya çıkmasıyla kapanmıştır. Günümüzde çok az da olsa küçük teknelerin yapımı sürmektedir. Bartın Çayı’nın ulaşıma elverişli olması ve ilde küçük de olsa bir limanın varlığı, kerestenin dış pazarlara iletilebilmesini kolaylaştırır. İlde ayrıca devletçe işletilen bir çimento fabrikası, mozaik, tuğla ve konserve fabrikaları da vardır. Madenciliğin etkin olduğu Amasra İlçesi’ndeki taşkömürü yatakları Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesi tarafından işletilmektedir.

Advertisement

İl ekonomisinin önemli odaklarından biri de turizmdir. Özellikle Amasra İlçesi’nde yaz aylarında iç turizm canlıdır, pansiyonculuk gelişmiştir. Ahşap işlemeye dayalı hediyelik el sanatları yapım ve ticareti önemli bir gelir kaynağıdır.


Leave A Reply