Baryum Nedir? Baryum Elementinin Özellikleri

1

Baryum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Baryum elementi ile ilgili bilgi.

Baryum, periyodik çizelgenin II A grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Toprak alkali metallerden biridir. Yumuşak, gümüş beyazı renginde bir metaldir. Dogal baryum yedi tane kararlı izotopun karışımıdır: 138 (% 71.66), 137 (% 11.32), 136 (% 7.81), 135 (% 6.59), 134 (% 2.42), 132 (% 0.097), 130 (% 0.101). Bunların dışında 13 yapay radyoaktif izotopu bilinmektedir.

Advertisement

Sembolü: Ba
Atom Numarası: 56
Atom Ağırlığı: 137.34
Elemet serisi: Toprak Alkali Metal

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Gümüşi beyaz

PERİYODİK TABLO

Baryum havadaki oksijenden hızla etkilenerek yüzeyi donuklaşır. Bu nedenle metalik baryum petrol eteri gibi oksijen içermeyen organik çözücülerde saklanır ve kesilir. Toprak alkali metallerinin kendilerine özgü kimyasal özelliklerini gösterir. Su ve alkolle tepkimeye girerek hidrojen çıkartır. Oksijen, kükürt ve halojenlerle doğrudan ve kolaylıkla birleşerek karşılık olan bileşikleri oluşturur. Hava azotuyla yüksek sıcaklıkta birleşerek nitrür verir. Baryum ve bileşikleri bek alevini yeşile boyarlar. Çözünen tuzlarının çözeltilerine sülfat asidi katıldığında beyaz baryum sülfat çökeltisi oluşur. Su ve asitte çözünen tüm baryum tuzları zehirlidir.

Baryumun Elde Edilmesi:

Advertisement

Baryumun yerkabuğunda bulunan oranı % 0.05′ tir. Başlıca mineralleri barit ya da baritin adı verilen baryum sülfat (BaSo4) ve viterit adı verilen baryum karbonattır (BaCo3).

Tüm baryum bileşikleri barit ya da viteritten yola çıkılarak elde edilir. Bunun için önce barit, kömürle indirgenerek baryum sülfüre dönüştürülür. Ele geçen ve % 75-90 oranında baryum sülfür içeren kömürle karışık siyah renkli ürüne siyah kül (black asch) adı verilir. Siyah külden çeşitli baryum bileşikleri elde edilir. Elementel baryum, baryum oksidin (BaO) alüminyumla indirgenmesi ya da erimiş baryum klorünün (BaCl2) elektroliziyle elde edilir.

Kullanım Alanları:

Baryumun alüminyum ya da magnezyumla oluşturduğu alaşımlar radyo lambalarında kullanılır. Radyoaktif olan Ba-133 izotobunun ışıması gama spektraskopisinde standart olarak alınır. Baryum kimyasal açıdan kendisine çok benzeyen radyum için taşıyıcı faz olarak kullanılır. Çekirdek reaktörlerinden çıkarılan uranyum çubuklarının birkaç hafta süren şiddetli radyoaktif ışıması, içinde bulunan Ba-140 izotopun radyoaktifliğinden kaynaklanır.


1 Yorum

Leave A Reply