Baskı Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Baskı ne anlama gelir? Baskı kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim Bir eserin basılış biçimi veya durumu
“Baskı yanlışlıkları yüzünden kapatılan gazeteler vardı.” – A. Ş. Hisar
2. Bası sayısı
“Bu gazetenin baskısı yüz bindir.”
3. Bir eserin tekrarlanarak yapılan baskı işlemlerinden her biri, edisyon
“Sözlüğün yeni baskısı.”
4. Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı
“Etek baskısı.”
5. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm
“Politik baskıların yanı sıra daha başka yasaklara da bağlıydık.” – N. Cumalı
6. Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres
7. spor Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres
8. ruh bilimi Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu
özgürlüğünü engellemek, kısıtlamak
yağmur yağdıktan sonra toprağın üst kısmı sertleşerek tohumlar fidelenip toprak üstüne çıkamamak
“kullanılan, işe yarayan değersiz şey, saklanan ve kullanılmayan çok değerli şeyden daha iyidir” anlamında kullanılan bir söz
1. bir kimseyi bir işi yapmaya zorlamak, zor kullanmak
2. spor oyuncunun rahat hareket etmesini engellemek
Bir işin yapılmasında, gerçekleştirilmesinde veya tamamlanmasında baskı oluşturan güç
Kitap kapaklarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
Gravür tekniği ile yapılan resim, kazıma resim
Gazete, kitap, dergi vb.nin bir defada basıldığı sayı, tiraj
Basım işlerinde kâğıt, plastik film vb. malzemelerin ön veya üst yüzeyine yapılan baskı
1. Fotoğrafın ipek kumaş üzerine yansıtılması ve mürekkeple kâğıda bastırılması yöntemi
2. Bir lastik silindir ile uygun bir malzemenin şablon maskeye bastırılarak görüntünün bir yüzey üzerine geçirilmesi işlemi, serigrafi
Kitapların iyi cins kâğıt ve özel ciltli kapaklara basılan biçimi
Çinko, bakır, tahta vb. levhalara kazıma ile yapılan resimleri kâğıda basma tekniği, estamp
Taş basması
“Taş baskı ile renk verilirdi resimlere.” – Y. Z. Ortaç
Basım işlerinde kâğıt, plastik film vb. malzemelerin arka veya alt yüzeyine yapılan baskı
Belli bir topluluk içinde süregelen bir değeri gerçekleştirmek için bireylere veya topluluklara o konudaki tutumlarını, davranışlarını değiştirmeleri için yapılan baskı
Advertisement

Leave A Reply