Basma Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Basma ne anlama gelir? Basma kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Advertisement

Basma Nedir? – Sözlük Anlamı

1. Basmak işi
“Eşyanın üstüne çıkıp basmaya, üstünde zıplamaya başladık.” – A. Kutlu
2. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua
3. İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun
4. Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş
“O güne kadar bir okka üzüm, bir arşın basma almamış idim.” – M. Ş. Esendal
5. sıfat Bu kumaştan yapılan
“Üzerine basma bir elbise ile örme bir ceket giymişti.” – P. Safa
6. Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı
7. Basılmış, matbu
8. Gübre, tezek
Basma yapılan iş yeri
Kitap, kumaş vb.nin baskısı için hazırlanan kalıp
1. Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe
2. Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan bir biçimde, sloganvari
Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerekçeye veya öneriye dayanak olmak üzere kitapçık olarak önceden basılmış olan belgeler
Katarakt
Albastı, Doğum sırasında temizliğe dikkat edilmemesi yüzünden lohusanın tutulduğu ateşli hastalık, lohusa humması
Hem çeken hem de ileten tulumba, alavere tulumbası
1. Piyasaya yeni para çıkarma
2. Çok para kazanma, işleri iyi gitme
Güreşçinin bir ayağının tabanıyla hasmının ayağına basıp eliyle çenesinden veya omuzlarından tutarak çevirmesi
Çöken bir kara parçasına deniz sularının dolması
Doğumdan sonraki kırk gün içinde çocuğun ateşli bir hastalığa yakalanması
1. Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan yazı, resim, taş baskı, litografya
2. Bu basım yöntemi, taş baskı

Leave A Reply