Basü Badel Mevt Nedir?

0

Basü Badel Mevt ne demektir? Basü Badel Mevt nedir, anlamı, açıklaması, Ölümden sonra dirilmek nasıl olacak hakkında bilgi.

Basü Badel Mevt; “Öldükten sonra dirilmek” demektir ki İslâm inancına göre bu, haktır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de:

Advertisement

“Sonra siz, kıyamet gününde tekrar diriltilip kaldırılacaksınız” buyurmuştur. (El Mümin-16)

Kâinatı ve insanı yoktan var eden Allah, onları öldürdükten sonra diriltmeye de kadirdir. Bunun sebebi insanların hesaba çekilip işledikleri kötülüklerin cezasını, yaptıkları iyiliklerin mükafaatını almalarıdır. Böylece ilâhi ve mutlak adalet ortaya çıkar.

Öldükten sonra dirilmeye inanmamak ahireti ve dolayısıyla imanın şartlarından birisini inkar etmek demektir ki bu küfürdür. Müslümanlar, kışın kuruyan ağaçları ilkbaharda yeşerten, yere atılmış kuru tohumlardan nice ormanlar yetiştiren, Hz. Adem’i bir parça topraktan yaratan, Hz. İsa’yı babasız olarak dünyaya getiren yüce Allah’ın, kullarını, öldükten sonra tekrar diriltmeye kadir olduğuna tereddütsüz inanırlar.

Yeniden Dirilmek

Advertisement

İsrailoğulları’ndan inanmış, temiz bir adam eşeğiyle beraber viran olmuş bir kasabaya uğradı… Taşlar dökülmüş, evler yıkılmış, ortalıkta hemen hiç bir canlı kalmamıştı… Adam bir köşeye oturup mırıldandı:

-Yüce Allah bu köyü ölümünden sonra nasıl diriltecek acaba, dedi.

Tam o sırada Cenab-ı Hak bu kimseyi öldürdü. Bindiği eşeği de öldürdü. Adam eşeği ile beraber, burada, yüz sene ölü olarak kaldı…

Sonra Yüce Rabbimiz bu adamı tekrar diriltti. Ve kendisine sordu:

-Burada ne kadar zaman kaldığını sanıyorsun?

Adam:

Advertisement

– Bir gün veya daha az diye cevap verdi. Allah:

– Hayır, yüz sene kaldın burada… Fakat görüyorsun ki yanındaki yiyeceğin, içeceğin bile henüz bozulmamıştır, iyice kanaat getirmen için eşeğine bak… Şimdi senin için şu kemik yığını halindeki eşeği yeniden dirilteceğim… Göreceksin bu kemikler yeniden nasıl canlanacak, etle giydirilecektir… Bu sana ve diğer insanlara kudretimden bir delil olacaktır… buyurdu.

Adam eşeğine döndü. Gerçekten biraz sonra kemikler etle sarılmaya, eşek kıpırdanıp ayağa kalkmaya başladı. Nihayet eski haline geldi. Adam yere diz çöküp:

-Ya Rabbi… Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin, biliyorum, dedi.


Leave A Reply