Bataklık Kırlangıcı Nasıl Bir Hayvandır? Özellikleri Üreme Beslenmesi Gerçekler

0
Advertisement

Bataklık kırlangıçları nasıl hayvanlardır? Bataklık kırlangıcının özellikleri, yaşam ortamları, beslenmesi üremesi, davranışları.

bataklık kırlangıcı

Kaynak: upload.wikimedia.org

Bataklık Kırlangıcı

Bataklık Kırlangıcı; Charadriiformes takımının Glareolidae familyasının Glareolinae altfamilyasını oluşturan sekiz kuş türünün ortak adıdır. 20-25 cm uzunluğundaki bataklık kırlangıçlarının rengi boz-kahverengi, kuyruksokumları ak, kuyrukları çatallı, kanatları uzun ve sivridir. Gövdelerinin biçimi ve uçuşları kırlangıcı andırdığı için bu adla anılan bataklık kırlangıçları Avrupa, Afrika, Asya ve Avustralya’da yaşar, göllerin ve akarsuların üstünde uçarak, alacakaranlıkta avladıkları böceklerle beslenirler. Koloniler halinde yaşayan bu kuşlar yuvalarını yere, çoğu kez de toynaklı otçul memelilerin toynak izleri içine yapar.

Bayağı bataklık kırlangıcı (Glareola pratíncola) 25 cm uzunluğundadır; gövdesinin üst bölümleri koyu boz renkte, kamı ak, kuyruğu derin çatallıdır. Kirli sarı renkteki gerdanı ince, kara bir çizgiyle çerçevelenmiştir; kanat altları pas kızılıdır. Akdeniz çevresi, Orta Asya ve Afrika’daki sulak alanların yakınındaki kuru düzlüklerde ürer, Etiyopyen bölgede kışlar. Sulak alanlardan uzaklaşmamak koşuluyla, üreme bölgesinin belli bir sıcaklığın üstünde kura olmasına, yörede yüksek bitkiler ve kayalar gibi engebeler bulunmamasına özen gösterir.

Beslenmesi

Başta kınkanatlılar, çekirge ve cırcırböcekleri olmak üzere böceklerle beslenir. Daha çok sabah erken saatlerde ve akşamüstleri, sürüler halinde avlanır. Böcekleri genellikle uçarken yakalar ve kuluçkaya yatacağı bölgede bol böcek bulunmasına dikkat eder. Bütün bu özellikleri nedeniyle, bataklık kırlangıcının yaşama alanları sınırlıdır. Türkiye’de en çok Orta Anadolu’da, Tuz, Kulu, Ereğli, Hotamış, Akşehir, Eber gölleri, Sultan Sazlığı gibi sulak alanların çevresindeki kurak arazide, aynca Seyhan, Ceyhan, Göksu, Büyük Menderes, Meriç deltalarında ve Ulubat Gölünde ürer. Nisanda başlayan üreme döneminde, toprağı eşeleyerek yaptıkları 7-9 cm çapındaki yuvaya dişi bataklık kırlangıcı üç yumurta bırakır. Ağustos sonundan başlayarak Afrika’ya göçerler.

bataklık kırlangıcı

Kaynak: commons.wikipedia.org

Türleri

Kara kanatlı bataklık kırlangıcı (G. nordmanni) 25 cm uzunluğundadır; bayağı bataklık kırlangıcına benzer, ama kuyruğu daha az çatallı, kanat altları da karadır. Başlıca üreme alanı Karadeniz ve Hazar Denizinin kuzeyindeki geniş bozkırlardır. Türkiye’de az da olsa Orta Anadolu’da, sulak alanların çevresindeki kurak arazilerde ürer; kışı Etiyopyen bölgede geçirir. Bahar ve güz göçü sırasında, en çok Doğu Anadolu’da olmak üzere, daha yaygın olarak görülür. Üreme dönemi mayısta başlar. Yere yapılan 10 cm çapındaki yuvaya dört yumurta bırakır. Beslenmesi bayağı bataklık kırlangıcı gibidir.

Daha küçük türler arasında en bilinenleri, Afrika’da yaşayan ak yakalı bataklık kırlangıcı (G. nuchalis) ile Güney Asya’da yaşayan küçük bataklık kırlangıcıdır (G. lactea). Avustralya bataklık kırlangıcı (Stiltia isabella) daha uzun bacaklı bir kuştur ve öbür türlerden farklı olarak ülkenin iç kesimlerinde kurak ve çorak ovalarda yaşar.

Advertisement

Kaynak – 2

Bataklık Kırlangıcı;(Lat. Glaeola pratincola) Bataklık kırlangıcıgiller familyasından bir kuş türüdür. Yaz kuşudur. Güney Avrupa ve Ön Asya’da yaşar. Kışı Afrika ve Güney Asya’da geçirir. Uzunluğu 23-26 cm’ dir. Tüyleri; üstte zeytin kahverengisi hafif metalik tonlu, arkada beyaz, alt kesimde sarımsı kahverengi, karında beyazdır. Büyük, siyah kenarlı ve soluk sarı bir gırtlak lekesi, siyah beyaz renkte sivri ve derin çatallı kuyruğu vardır. Koyu renk kanatları ve pas kırmızısı kanat altlan belirgin özellikleridir. Yuvalarını sürüler halinde yaşadıkları açıklık alanlarda, bataklıklarda, tuz gölleri ve su yakınlarında yaparlar. 2-3 yumurta üzerine kuluçkaya yatar, uçucu böcekleri yakalayıştaki ustalıklarıyla kırlangıç adını alırlar. İyi uçamamalarına karşın hızlı koşucudurlar.

Bataklıkkırlangıcıgiller, (Lat. Glareolidae).

Yağmurkuşları takımının Çamurkoşarları alt takımından bir familyadır. Asya, Avrupa ve Afrika’da yaşarlar. İyi koşarlar ve sürüler halinde dolaşırlar. 2-3 yumurta üzerine kuluçkaya yatarlar. Yuvalarını yere yaparlar. Bilinen türleri; Bataklık kırlangıcı, timsah bekçisi, çöl koşarı.


Leave A Reply