Batı Avrupa Birliği Nedir?

0

Batı Avrupa Birliği nedir, hangi ülkeler katılmıştır? Batı Avrupa Birliği ne amaçla, ne zaman kuruldu, hakkında kısaca bilgi.

Batı Avrupa Birliği Nedir?

Sovyet Rusya’nın, Çekoslovakya’ya müdahalesi üzerine İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında, 4 Mart 1948’de Brüksel’de başlayan toplantı, 17 Mart 1948’de Batı Avrupa Birliğini kuran bir antlaşmanın imzası ile sona erdi.

Advertisement

***Amerika’nın birliğe üye olmayışı, yapılan ittifakı Sovyetler karşısında bir denge unsuru olmaktan yoksun bırakıyordu.

Bu antlaşmaya göre üye devletler, her türlü iş birliğinde bulunacak, taraflardan biri Avrupa’da bir silahlı saldırıya uğradığı takdirde, diğerler devletler ona yardım edeceklerdi. Batı Avrupa Birliğine başlangıçta, İskandinav ülkeleri de dâhil edilmek istendi. Bu ülkeler, Sovyetler Birliği ile komşulukları ve birlikte Amerika’nın olmaması gibi sebeplerle ittifaka dâhil olmaktan kaçındılar. Ancak yaşanan gelişmeler Batı Bloku ülkelerini daha geniş bir ittifak sistemi kurmaya sevk edecek ve NATO ortaya çıkacaktı.

***Batı Avrupa Birliği, Avrupa’daki Sovyet tehdit ve yayılmasına karşı alınmış ilk askerî tedbir oluyordu.

Advertisement


Leave A Reply