Batum Nerededir? Batum Tarihi

0
Advertisement

Batum hangi ülkededir? Batum şehrinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Gürcistan Batum hakkında bilgi.

batumBatum; Gürcistan’nın güneybatısında kent, Acaristan Özerk Cumhuriyeti’ nin merkezidir. Cumhuriyetin güneybatısında, Türkiye sınırından 15 km içeride, Çoruh Irmağı ağzındadır. Ülkenin Doğu Karadeniz’deki en önemli limanlarından biridir. Limandan petrol, manganez, turunçgil dışsatımı; metal, makine, kâğıt, besin dışalımı gerçekleştirilir. Bakü’de çıkartılan petrol, Tiflis üzerinden boru hattıyla Batum’a taşınarak kentteki rafinerilerde işlenir. Gemi, makine yapımı, çinkografi işçiliği, mobilya, yünlü dokuma, ayakkabı, deri, tütün önemli endüstri etkinlikleridir. Ilıman yağışlı iklimin egemen olduğu kentte, çay ve turunçgil bahçeleri geniş yer tutar.

Tarih: İlkçağda Bathys adıyla anılan kent, Pers İmparatorluğu’na bağlıydı. Daha sonra Pontosluların ve Romalıların (10 63) egemenliğine giren Batum, Ortaçağda Vati adını aldı. Gürcülerin (12. yüzyıl) egemenliği sırasında Moğolların saldırısına uğradı (13. yüzyıl). 1564’te Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlıların eline geçti ve 1878’e kadar Osmanlı yönetiminde kaldı. Berlin Antlaşması ile (1878) Rusya’ya bırakıldıktan sonra serbest liman konumu kazandı. Ruslar, 1886’da, antlaşmayı bozarak limanı askeri üs olarak kullanmaya başladılar. Birinci Dünya Savaşı’nda Brest-Litovsk Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu’na geri verilen kent, bağımsız bir sancak merkezi oldu. Savaştan yenik çıkan Osmanlılar, Mondros Mütarekesi sonucunda kenti İngilizlere bıraktılar. İngilizler Temmuz 1920’de kentten çekilince Gürcistan topraklarına katıldı. 1921’de durumu protesto eden TBMM Hükümeti kuvvetleri tarafından işgal edildiyse de, Moskova Antlaşması sonucunda Türk güçleri kentten ayrıldı. Kısa bir süre sonra Gürcistan SSC’ye bağlı kurulan Acaristan Özerk Cumhuriyeti’nin merkezi oldu (16 Temmuz 1921). İkinci Dünya Savaşı’nda Almanların kenti ele geçirme girişimleri sonuçsuz kaldı. SSCB’nin dağılmasından sonra (1991) bağımsızlığını kazanan Gürcistan sınırları içinde aynı konumunu korudu.


Leave A Reply