Bayburtlu Zihni Edebi Kişiliği

0
Advertisement

19. yüzyıl şairlerimizden olan Bayburtlu Zihni’nin edebi kişiliği ile ilgili olarak bilgiler veren yazımız.

Bayburtlu ZihniBayburtlu Zihni hem divan tarzında, hem de halk diliyle /azmış şairlerimizdendir. Bayburt’ta doğdu. İlk gençlik çağını memleketinde geçirdikten sonra Erzurum’da, Trabzon’da bulundu, medreselerde okudu. Yirmi yaşlarına doğru İstanbul’a gelip bazı paşaların yanında kâtip olarak çalıştı. Bir aralık Hicaz’a gitti hacı oldu, bu yolculuk dolayısı ile bir müddet Mısır’da da bulundu. Daha sonraları Hopa’da, Of’ta, Erzincan’da küçük idare ve maliye memurlukları yaptı. Ömrünün son yıllarını geçirdiği Trabzon civarında öldü.

Bayburtlu Zihni Edebi Kişiliği

Bayburtlu Zihni’nin divanında hep aruz vezniyle yazdığı kasideler, gazeller, kıtalar, tarihler toplanmıştır. Hece vezniyle yazılmış bir hayli şiirleri varsa da bunlar kitap halinde toplanmış ve basılmış değildir. «Sergüzeştname-i Zihnî» adında, aruz vezniyle yazılmış, ayrı ayrı parçalardan müteşekkil eğlenceli bir eseri daha vardır ki o da basılamamıştır. Hayatını bu «Sergüzeştname» ile oldukça etraflı bir şekilde tanımak mümkündür, çünkü duyduğunu, düşündüğünü olduğu gibi yazmıştır.

Bayburtlu Zihnî, divan tarzındaki yazılarında ancak üçüncü derecedeki şairlerimizdendir. Nazmı çelimsizdir. Kaside ve gazelleri çok defa büyük üstatların zayıf birer taklidi halindedir. Yalnız, hece vezniyle ve halk diliyle yazdığı şiirler arasında çok içli ve güzel olanları vardır.

Advertisement

Leave A Reply