Bazların İyonlaşması Nedir?

0

Bazların İyonlaşması Nedir? Bazların iyonlaşması nasıl meydana gelir? Bazların iyonlaşma denklemleri, tepkimeleri.

Bazların İyonlaşması Nedir?

Bazlar genellikle bir metalin, hidroksit iyonu \displaystyle (O{{H}^{-}}) ile oluşturduğu iyonik bağlı bileşiklerdir. Bu bileşikler suda çözündüklerinde iyonlaşarak metal katyonunu ve hidroksit iyonunu oluştururlar.

Metal hidroksitleri şeklinde olan bazlar suda çözündüklerinde tamamen iyonlarına ayrılırlar.

\displaystyle KOH\left( k \right)\to {{K}^{+}}\left( suda \right)+O{{H}^{-}}\left( suda \right)

\displaystyle Ca{{(OH)}_{2}}\left( k \right)\to C{{a}^{2+}}\left( suda \right)+2O{{H}^{-}}\left( suda \right)


NaOH bazı suda hidroksit iyonu \displaystyle (O{{H}^{-}}) oluşturur.

Ancak bazı bazların yapısında \displaystyle (O{{H}^{-}}) (hidroksit) iyonu yoktur. Bu tür bazlar suda çözündüklerinde suya \displaystyle (O{{H}^{-}}) vermek yerine suyun \displaystyle {{H}^{+}} iyonunu yapılarına alarak (proton alarak) oluşan sulu çözeltide \displaystyle (O{{H}^{-}}) iyon sayısını, \displaystyle {{H}^{+}} iyon sayısına göre artırırlar. Böylece oluşan sulu çözelti baz özelliği gösterir.

\displaystyle N{{H}_{3}}\left( g \right)+{{H}_{2}}O\left( s \right)\to NH_{4}^{+}\left( suda \right)+O{{H}^{-}}\left( suda \right)

Yukarıdaki çözünme olayında \displaystyle N{{H}_{3}} bileşiği \displaystyle {{H}_{2}}O sıvısının suda oluşturduğu H+ iyonlarını (proton) alarak \displaystyle NH_{4}^{+} iyonunu oluşturmuş ve ortamda \displaystyle O{{H}^{-}} iyon sayısının artmasına neden olmuştur. Yani \displaystyle N{{H}_{3}} baz özelliği göstermiştir.


Leave A Reply