Beklemek İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklaması

0
Advertisement

İçinde ve anlamında beklemek geçen atasözleri, deyimler nelerdir? Bunların açıklamaları ve anlamları. Beklemek ile ilgili atasözleri ve deyimlerin açıklamaları.

Beklemek İle İlgili Atasözleri Deyimler

Beklemek İle İlgili Atasözleri Deyimler

ATASÖZLERİ:

 • * Çarşı iti ev beklemez:
  başıboş gezmeye alışanlar, disiplinli iş yapmaya gelemezler.
 • * Değirmene gelen nöbet bekler:
  bir şeyden birçok kimse yararlanacaksa herkes geliş sırasıyla işini görmek üzere beklemelidir.
 • * Korku dağları bekler (aşırır):
  korku her yerde varlığını gösterir.
 • * Tekkeyi bekleyen çorbayı içer:
  bir şeyi elde etmek için bazı sıkıntılara katlanmak gerekir.

DEYİMLER:

 • * ağzına verilmesini beklemek (istemek):
  çalışmayıp işlerinin başkaları tarafından yapılmasını beklemek.
 • * aportta beklemek:
  1) köpek avını kovalamak üzere hazırda beklemek; 2) fırsat kollamak.
 • * bekle yârin köşesini:
  yakında gerçekleşeceği beklenmeyen umutlar için söylenen bir söz.
 • * (bir şeyin) başında beklemek (durmak):
  yanında durup gözetlemek: “Birkaç fukara köylü sabaha kadar cenazenin başında bekleyerek Kur’an okudular.” -Halikarnas Balıkçısı.
 • * (bir şeyin) başını beklemek: 
  1) gözetlemek; 2) hastanın yanında bulunmak.
 • * (birini) hacı bekler gibi beklemek:
  büyük bir sabırsızlıkla beklemek.
 • * dört gözle beklemek (bakmak):
  çok isteyerek veya özleyerek beklemek: “Terekesini paylaşmak için dört gözle ölümünü beklemekteydiler.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
* fırsat beklemek (aramak):
en uygun şartı, durumu veya zamanı kollamak.
 • * gününü (günlerini) saymak (beklemek):
  kurtulamayacak hasta son günlerini yaşamak.
 • * kısmet beklemek:
  evlenmeyi, evleneceği kimseyi beklemek: “Şimdi genç değil, şöyle kırkını, kırk beşini aşmış, efendiden, ağırbaşlı bir kısmet bekliyor.” -H. Taner.
 • * medet ummak (beklemek):
  yardım beklemek: “Emin ol ki dağınık ve kasvetli bir cemiyet içinde aşktan bile medet ummayız.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • * nefesini tutup beklemek:
  heyecan, merak veya endişeyle sonucu izlemek: “Uzun süren ziyaretin sona ermesini, nefeslerini tutup beklemişlerdi.” -A. Kulin.
 • * nöbet beklemek (tutmak):
  1) asker, polis vb. bir yeri, bir kimseyi, bir aracı gözetlemek, korumak gibi amaçlarla bulunduğu yerden belli bir süre ayrılmamak: “Kazığın yanında mızraklı bir asker nöbet beklesin!” -N. F. Kısakürek. 2) kurum ve kuruluşlarda işlerin aksamadan yürümesi için sıra ile görev yapmak.
 • * pusuda beklemek:
  gizlenerek saldırıya hazır durumda olmak: “Bu da hile, inanmıyorum; pusuda beklediğine ve rol oynadığına inanıyorum.” -N. F. Kısakürek.
 • * sol eli beklemek:
  şaka yemeğe beklenilen birine, yemeğe başlandığını anlatmak için kullanılan bir söz: Sol elimiz bekliyor, çabuk gelin.
 • * tetik üstünde beklemek:
  hazır, dikkatli, uyanık bulunmak, tetikte olmak: “Kimisi dönmeye başlamış bile kimisi tetik üstünde bekliyor.” -A. İlhan.
 • * tetikte (tetik) olmak (beklemek, bulunmak, durmak):
  her an uyanık ve hazır bulunmak: “Güldane tehlikeyi sezmiş gibi tetikte.” -T. Buğra. “Onun sakinliği etrafta tetikte bekleyen karısına, çocuklarına da geçti.” -N. Cumalı. “Hele kendini güçlü hissederse tetik ol, basbayağı saldırganlaşır.” -A. İlhan.
 • * yolunu beklemek (gözlemek): gelmesini beklemek:
  “Ben merak ederdim, gece yarılarına kadar yolunu beklerdim.” -M. Ş. Esendal.

“Ağaç Olmak” ANLAMI

Birini ayakta uzun süre beklemek

Ağaç Olmak Cümle İçinde Kullanımı

 • ***Çabuk gel; Burada ağaç olmak istemiyorum.
 • ***Bugün Açıköğretim kaydı yaptırırken büronun önünde ağaç olduk.
 • ***Hadi biraz hızlı yürü; adamcağız bizi beklerken ağaç oldu.
 • ***İzmir saat kulesi önünde sevgilisini beklerken ağaç olmuştu.
 • ***Her buluşmamızda beni ağaç ediyorsun, lütfen bu sefer zamanında gel.
 • ***Beklerken ağaç olmuşsun; özür dilerim.
 • ***Okuldan çıkış saatini yanlış anlamışım, okulun kapısında ağaç oldum
 • *** Seninle hiçbir yere gitmem çünkü her seferinde seni beklerken ağaç oluyorum.
 • *** Zavallı delikanlı, elinde çiçek kız arkadaşını beklerken ağaç oldu.
 • *** Sizi beklerken ağaç olduk, az daha gidecektik./blockquote>
 • *** Hadi artık gidelim, kimsenin beni beklerken ağaç olmasını istemem.
 • *** Seni beklerken ağaç olmaya bile razıyım, yeter ki gel.
 • *** Bu soğukta otobüs durağında ağaç olduk, neredeyse kök salacağız.
 • *** Sevgilisinden intikam almak için Onu Saat Külesi’nin önünde ağaç etti.
 • *** Her buluşmamızda ağaç olmaktan sıkıldım ve bu sefer ben geç gideceğim.


Leave A Reply