Beklemek İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklaması

0

İçinde ve anlamında beklemek geçen atasözleri, deyimler nelerdir? Bunların açıklamaları ve anlamları. Beklemek ile ilgili atasözleri ve deyimlerin açıklamaları.

Beklemek İle İlgili Atasözleri Deyimler

Beklemek İle İlgili Atasözleri Deyimler

ATASÖZLERİ:

 • * Çarşı iti ev beklemez:
  başıboş gezmeye alışanlar, disiplinli iş yapmaya gelemezler.
 • * Değirmene gelen nöbet bekler:
  bir şeyden birçok kimse yararlanacaksa herkes geliş sırasıyla işini görmek üzere beklemelidir.
 • * Korku dağları bekler (aşırır):
  korku her yerde varlığını gösterir.
 • * Tekkeyi bekleyen çorbayı içer:
  bir şeyi elde etmek için bazı sıkıntılara katlanmak gerekir.

DEYİMLER:

 • * ağzına verilmesini beklemek (istemek):
  çalışmayıp işlerinin başkaları tarafından yapılmasını beklemek.
 • * aportta beklemek:
  1) köpek avını kovalamak üzere hazırda beklemek; 2) fırsat kollamak.
 • * bekle yârin köşesini:
  yakında gerçekleşeceği beklenmeyen umutlar için söylenen bir söz.
 • * (bir şeyin) başında beklemek (durmak):
  yanında durup gözetlemek: “Birkaç fukara köylü sabaha kadar cenazenin başında bekleyerek Kur’an okudular.” -Halikarnas Balıkçısı.
 • * (bir şeyin) başını beklemek: 
  1) gözetlemek; 2) hastanın yanında bulunmak.
 • * (birini) hacı bekler gibi beklemek:
  büyük bir sabırsızlıkla beklemek.
 • * dört gözle beklemek (bakmak):
  çok isteyerek veya özleyerek beklemek: “Terekesini paylaşmak için dört gözle ölümünü beklemekteydiler.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
* fırsat beklemek (aramak):
en uygun şartı, durumu veya zamanı kollamak.
 • * gününü (günlerini) saymak (beklemek):
  kurtulamayacak hasta son günlerini yaşamak.
 • * kısmet beklemek:
  evlenmeyi, evleneceği kimseyi beklemek: “Şimdi genç değil, şöyle kırkını, kırk beşini aşmış, efendiden, ağırbaşlı bir kısmet bekliyor.” -H. Taner.
 • * medet ummak (beklemek):
  yardım beklemek: “Emin ol ki dağınık ve kasvetli bir cemiyet içinde aşktan bile medet ummayız.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • * nefesini tutup beklemek:
  heyecan, merak veya endişeyle sonucu izlemek: “Uzun süren ziyaretin sona ermesini, nefeslerini tutup beklemişlerdi.” -A. Kulin.
 • * nöbet beklemek (tutmak):
  1) asker, polis vb. bir yeri, bir kimseyi, bir aracı gözetlemek, korumak gibi amaçlarla bulunduğu yerden belli bir süre ayrılmamak: “Kazığın yanında mızraklı bir asker nöbet beklesin!” -N. F. Kısakürek. 2) kurum ve kuruluşlarda işlerin aksamadan yürümesi için sıra ile görev yapmak.
 • * pusuda beklemek:
  gizlenerek saldırıya hazır durumda olmak: “Bu da hile, inanmıyorum; pusuda beklediğine ve rol oynadığına inanıyorum.” -N. F. Kısakürek.
 • * sol eli beklemek:
  şaka yemeğe beklenilen birine, yemeğe başlandığını anlatmak için kullanılan bir söz: Sol elimiz bekliyor, çabuk gelin.
 • * tetik üstünde beklemek:
  hazır, dikkatli, uyanık bulunmak, tetikte olmak: “Kimisi dönmeye başlamış bile kimisi tetik üstünde bekliyor.” -A. İlhan.
 • * tetikte (tetik) olmak (beklemek, bulunmak, durmak):
  her an uyanık ve hazır bulunmak: “Güldane tehlikeyi sezmiş gibi tetikte.” -T. Buğra. “Onun sakinliği etrafta tetikte bekleyen karısına, çocuklarına da geçti.” -N. Cumalı. “Hele kendini güçlü hissederse tetik ol, basbayağı saldırganlaşır.” -A. İlhan.
 • * yolunu beklemek (gözlemek): gelmesini beklemek:
  “Ben merak ederdim, gece yarılarına kadar yolunu beklerdim.” -M. Ş. Esendal.

“Ağaç Olmak” ANLAMI

Birini ayakta uzun süre beklemek

Ağaç Olmak Cümle İçinde Kullanımı

 • ***Çabuk gel; Burada ağaç olmak istemiyorum.
 • ***Bugün Açıköğretim kaydı yaptırırken büronun önünde ağaç olduk.
 • ***Hadi biraz hızlı yürü; adamcağız bizi beklerken ağaç oldu.
 • ***İzmir saat kulesi önünde sevgilisini beklerken ağaç olmuştu.
 • ***Her buluşmamızda beni ağaç ediyorsun, lütfen bu sefer zamanında gel.
 • ***Beklerken ağaç olmuşsun; özür dilerim.
 • ***Okuldan çıkış saatini yanlış anlamışım, okulun kapısında ağaç oldum
 • *** Seninle hiçbir yere gitmem çünkü her seferinde seni beklerken ağaç oluyorum.
 • *** Zavallı delikanlı, elinde çiçek kız arkadaşını beklerken ağaç oldu.
 • *** Sizi beklerken ağaç olduk, az daha gidecektik./blockquote>
 • *** Hadi artık gidelim, kimsenin beni beklerken ağaç olmasını istemem.
 • *** Seni beklerken ağaç olmaya bile razıyım, yeter ki gel.
 • *** Bu soğukta otobüs durağında ağaç olduk, neredeyse kök salacağız.
 • *** Sevgilisinden intikam almak için Onu Saat Külesi’nin önünde ağaç etti.
 • *** Her buluşmamızda ağaç olmaktan sıkıldım ve bu sefer ben geç gideceğim.

Leave A Reply