Beled Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Beled Suresi nedir? Beled Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Beled suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Beled Suresi

Beled Suresi Hakkında Bilgi

Beled Suresi; Kuran-ı Kerim’in 90. suresidir, 20 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Beled sözcüğünün Türkçe anlamı kenttir (şehir). Sure “and olsun bu kente” anlamındaki ayetle başladığından bu adı almıştır. Mekke’de inen surede kastedilen ve uyarılan kent Mekke’dir.

Beled Suresi’nde insanların zor ve çetin şartlar içinde dünyaya getirildiği, bu sebeple olgun insan olabilmek ve yüce gayelere erişebilmek için sıkıntılara göğüs germe mecburiyeti olduğu söylenir. Gücüne ve servetine güvenerek Allah’a karşı gelenlerin aldandığı, insanlara yardımlaşma, sabır ve merhamet tavsiyeleri anlatılır.

Beled Suresi Anlamı

 • 1- Andolsun bu beldeye
 • 2- Ki sen bu beldede oturmaktasın.
 • 3- Ve and olsun baba ve çocuğuna.
 • 4- Biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık.
 • 5- İnsan, kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor?
 • 6- Ben, yığın yığın mal yok ettim diyor.
 • 7- Kendisini bir gören olmadı mı sanıyor?
 • 8- Biz ona iki göz vermedik mi?
 • 9- Bir dil ve iki dudak?
 • 10- Ona iki yolu gösterdik.
 • 11- Fakat o, o sarp yokuşa göğüs veremedi.
 • 12- Bildin mi sen, o sarp yokuş nedir?
 • 13- Köle azat etmek,
 • 14- Veya salgın bir kıtlık gününde yemek yedirmektir,
 • 15- Yakınlığı olan bir yetime,
 • 16- Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula.
 • 17- Sonra da iman edip de sabrı tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.
 • 18- İşte bunlar, amel defterleri sağlarından verilenlerdir.
 • 19- Âyetlerimizi tanımayanlar ise, onlardır işte amel defterleri sollarından verilenler.
 • 20- Onların üzerlerine bir ateş bastırılıp kapıları kapanacaktır.

Arapçası

 • 1. La uksimü bilhazelbeledi.
 • 2. Ve ente hıllün bihazelbeledi.
 • 3. Ve validin ve ma velede.
 • 4. Lekad halaknel’insane fiy kebedin.
 • 5. Eyahsebü en len yakdire ‘aleyhi ehadün.
 • 6. Yekulü ehlektü malen lübeden.
 • 7. Eyahsebü en lem yerehu ehadün.
 • 8. Elem nec’al lehu ‘ayneyni.
 • 9. Ve lisanen ve şefeteyni.
 • 10. Ve hedeynahünnecdeyni.
 • 11. Felaktehamel’akabete.
 • 12. Ve ma edrake mel’akabetü.
 • 13. Fekkü rekabetin.
 • 14. Ev ıt’amün fiy yevmin ziy mesğabetin.
 • 15. Yetiymen za makrebetin.
 • 16. Ev miskiynen za metrebetin.
 • 17. Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.
 • 18. Ol,eke ashabülmeymene
 • 19. Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş’emeti.
 • 20. ‘Aleyhim narün mü’sadetün.

Advertisement

Leave A Reply