Belge Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Belge ne anlama gelir? Belge kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
1. Bir kimsenin bir okulu bitirdiğini göstermek için geçici olarak verilen belge, çıkış
2. Bir malın ülke dışına çıkarılma iznini gösteren belge
Bir kimsenin yaşayışında kötü bir şey bulunmadığını veya sabıkasız olduğunu göstermek üzere resmî kuruluşlarca verilen belge, hüsnühâl kâğıdı
Yerleşim belgesi
Kredi kartı ile satın alınan mal veya hizmet karşılığında bankanın yetki verdiği iş yeri tarafından düzenlenen, satın alanca imzalanan, ödeme taahhüdünü gösteren belge, slip
Devletin sağladığı nakdî ve ayni yardımlardan yararlanmak üzere mahalle muhtarları tarafından düzenlenen ve muhtaç olanlara verilen belge
Yurttaşların bazı resmî işlerini yürütürken gerekli olan, oturdukları yerin muhtarından aldıkları belge, konut belgesi, ikametgâh kâğıdı, ikametgâh ilmühaberi
Herhangi bir kuruma verilmek üzere hazırlanan, kişinin öğrenci olduğunu gösteren yazılı belge
Bir malın hangi ülkeden getirildiğini gösteren belge, menşe şehadetnamesi
Bir yere gönderilen eşyanın listesi, irsaliye
Bir buluşun veya o buluşun kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge, patent
Mahkeme tarafından dava edene, edilene veya tanıklara gönderilen belge, çağrı kâğıdı, celp, celp kâğıdı, celpname
Kişinin kurucu ve saklayıcı kuruma karşı sahip olduğu hakları taşıyan ve fona ne kadar pay ile katıldığını gösteren kıymetli evrak
Şeref belgesi
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösteren belge
Belli bir alanda uzman olunduğunu belirten belge
Bir makam veya organ adına bir işi, bir konuyu yürütmekle görevli olunduğunu gösteren belge
Taşıt sürücülerine ilgililerce verilen, araç kullanmada yeterli olmayı gösteren belge, ehliyet
Bazı ülkelerde çalışan veya ticaret yapan kimselere verilen oturma izni belgesi
Kimlik, heliyet, nüfus cüzdanıi pasaport gibi belgeler
Yeni yapılarda oturulabilirlik belgesi
Bir iş yerinde veya alanında çalışılabileceğini gösteren belge
başarısızlık yüzünden öğretim kurumuyla ilişiği kesilmek

 


Leave A Reply