Belgisiz Sıfatları Konu Anlatımı ve Örnekleri

0

Belgisiz sıfatı konu anlatımı, Belgisiz sıfatına örneklerin yer aldığı Belgisiz Sıfatı ile ilgili temel bilgilerin olduğu yazı

belirsizTürkçe’de bir ada, ona kesinlik kazandırmaksızın belirten sıfatlara belgisiz sıfat adı verilir. Bunların bir bölüğünün, belirttikleri ada bir kesinlik sağlamadıkları, buna karşılık o adı aşağı yukarı belirttikleri görülür. Dilbilgisi yapıtlarının çoğunda belgisiz sıfatların tanımı ve daha sonra örnekleri bu biçimde saptanmıştır. Bazı uzmanlar sıfatların adıl bölümü içine koyduğu belgisiz sıfatları, “belirsiz ölçü bildiren sıfatlar, belirsiz genelleştirici sıfatlar, belirsiz ayırıcı sıfatlar” gibi bölümlere ayırmıştır. Bu sıfatlar için belirsiz sıfatlar denmiştir. Adları kesin yargılar vermeden belirttiklerini anlatmıştır.

Örneğin “bir adam” denildiğinde herhangi bir adamdan söz edildiği anlatılmaktadır. Bir sözcüğü sayı gösterdiğinde sayı sıfatıdır. Genellikle bir, hiç, birtakım, birkaç, birçok, her, biraz, bazı, çoğu, kimi, herhangi, filan, falanca, fazla, bütün, öteki, hep, nice gibi sözcükler dilimizde belgisiz sıfat olarak görev alırlar ve bir adı bu yönden belirten tamlamalarda kullanılırlar:

BELGİSİZ SIFATLARA ÖRNEKLER

“Bir bayram günü bütün aile bizde toplanmıştı.”

“Bazı akşamlar, sular ve manzalar yorgun bir içlilik alır ve Boğaziçi bir havuza dönerdi.”

“Göğün şurasına’ burasına ilişen birkaç bulut, ağırlıklarını atmışlar, soluk gibi hafiflemişler…”

“Dünyada hiçbir şeyden bahsetmeden yazı yazmak muhakkak kötüdür.”

“Talebelerin çoğunu da ne hikmetse hep kızlar teşkil ederdi.”

“Bu adam çok vakit hiç kimsenin düşünmediğini düşünerek…”

“Oturduğu sandalyenin kenarına tespihini asıp öteki elini de masaya dayadığı zaman, okuduğu haberin ne olabileceğini her zaman merak ettim.”

“Kısacası bütün caz gürültü sayılırdı.”

“… ve bütün memleket, bütün dünya O’na tutulan alkış…”

“Nice açlar, daha dikmedikleri ağaçların meyvelerinden…”

“Sofu kadın, böyle isim değiştirmeyi en büyük bir cinayet sayıyordu.”


Leave A Reply