Belgrad Antlaşması Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Belgrad Antlaşması ne zaman ve kimler arasında imzalanmıştır? Belgrad Antlaşması’nın önemi, tarihi, maddeleri hakkında bilgi.

Belgrad Antlaşması; 1739’da Osmanlı Devleti ile Rusya ve Avusturya devletleri arasında imzalanan antlaşmalardır. 1733’te Lehistan kralının ölümüyle kral seçimi konusunda çıkan anlaşmazlık sonucu Fransa ile Rusya savaşa girince Rusya’nın yandaşı olan Avusturya da Fransa’ya savaş açtı. Fransa, usta bir tutumla Osmanlıların savaşa girmelerini sağladı (1736). İki cephede savaşmak zorunda kalan Osmanlı Ordusu, önce Rus güçlerini geriletti. Avusturya’nın batıdan saldırıya geçmesi üzerine yoğun savaşlardan sonra Belgrad yolu açıldı. Osmanlı başarıları üzerine Fransa’nın barış yapılması isteğini geri çeviren Osmanlı sadrazamı Belgrad’a doğru ilerlerken İsveç’in de Rusya’ya karşı savaşa girişmesi rahatlık sağladı. 18 Eylül 1739’da Avusturya ile 23 maddeden oluşan Belgrad Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre, Belgrad ile Küçük Eflak Osmanlılara geri verildi. Tuna, Sava ve Tamışvar Eyaleti dağları Osmanlı Avusturya sınırını oluşturdu. Antlaşmadan hemen sonra barış isteğinde bulunan Rusya ile Azak’ın Ruslarda kalması, Dnyepr ile Dnyestr ırmakları arasındaki küçük bir toprak parçasından başka Rusya’nın ele geçirdiği toprakların tümünü Osmanlı Devleti’ne vermesi koşullarıyla Belgrad’ta antlaşma imzalandı. Kafkasya’daki Kabartay bölgeleri tarafsız toprak olarak kalacaktı. Karadeniz’e de Rus bayrağı taşıyan ticaret ve savaş gemileri girmeyecek, Don Irmağı ağzına Osmanlı Devleti bir kale yaptırabilecekti.


Leave A Reply