Ben Bilmediğimi Bildiğim İçin Diğer İnsanlardan Akıllıyım

0

Ben Bilmediğimi Bildiğim İçin Diğer İnsanlardan Akıllıyım sözünün anlamı açıklaması. Sokrates’in sözü hakkında yazı.

Ben Bilmediğimi Bildiğim İçin Diğer İnsanlardan Akıllıyım;

Advertisement

Bilgi, ucu sonsuzluğa dayanan bir ağaca benzer. İnsan, doğuşundan itibaren didinir, çalışır, bu ağaca çıkmaya çabalar. Her bir dala çıkışta bu ağaç bir kat daha büyür, yeşillenir ve uzar. Gücü sınırlı olan insanlık için bu sınırsız yüksekliğe ulaşmanın imkânı yoktur.

Bilgi edinme doğuşla, başlar dedik. Gerçekten, dünyaya çevirdiğimiz merak dolu bakışlar, en basit neden ve sonuçlarla ilgimiz, konuşmaya başladığımız zaman çevremizdekileri bunaltan sorularımız hep bilgi edinmenin ilk adımlarıdır. Büyüdüğümüz zaman aklın kılavuzluğunda bu çaba sistemli bir hal alır.

Birçok insanlar kafalarını arzu ettikleri bir dalın bilgileriyle doldururken bilginin sınırsız bir varlık olduğunu düşünmezler. Ve kendileri için öğrendiklerini gerekli görürler. Toplum içinde kendilerini göstermek istedikleri içindir ki, bunu bir övünme nedeni yaparlar. Her işte «Ben bilirim» diye bilgiçlik taslayarak karşılarındakini sıkarlar. Çok zaman insan aklı bilginin sonsuzluğunu, gerçek anlamını bile kavrayârak olgunluğu göstermez. Herşeyi bilmeyecek durumda olmanın farkına varmak şüphesiz bir bilinç işidir.

Ünlü Sokrates bilmediğinin daha doğrusu herşeyi bilemeyeceğinin bilincine vardığı için «Ben bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan akıllıyım» derken alçak gönüllülük gösterme yanında bu bilgiç insanları taşlıyor onların aptakllıklarına dolaylı olarak değiniyor.

Advertisement

Ne mutlu o insanlara ki, ömürlerinin her anını öğrenme, bilme çabası içinde geçirirler ve bilgilerini övünme nedeni yapmadıkları gibi bilgilerini hiç bir zaman yeterli bulmazlar..


Leave A Reply