Bencillik – Bencil İnsanlar İle İlgili Kompozisyon – Yazı Örneği

0
Advertisement

Egoist ve bencil insanların özellikleri ve bencilliğin insanlar için zararları hakkında yazı / kompozisyon örneği, Bencilliğin anlatımı.

bencil

Bencillik İle İlgili Kompozisyon

EGOİST ADAM

Egoist adam, yalnız kendini düşünen, kendi çıkarını her şeyden üstün tutan adamdır. Yalnız kendilerini düşünenler, olayları ve fikirleri daima kendi çıkarları açısından değerlendirirler. Çıkarları herhangi bir sebeple baltalandığı zaman, her kötülüğü yapabilecek bir iç perişanlığına düşerler.

Egoist insanlar, ,başkalarına yardım etmekten zevk almadıkları için saadet dediğimiz iç rahatlığından yoksundurlar. Kendi fildişi kulelerinde kendi kendilerini hapsetmişlerdir.

Can sıkıntısı dediğimiz ruh perişanlığı, insanı olaylara ve fikirlere kayıtsız kılan bir ızdıraptır. Yardımlaşma zevkinden, insanlarla acı ve sevinçleri paylaşma mutluluğundan yoksun oldukları için manen daima kendilerini yalnız hissederler.

Advertisement

İnsanı insan yapan meziyetlerin başında empatik olmak gelir. Bu da kendinden çok bağlı bulunduğu ailenin, milletin ve daha geniş anlamda insanlığın çıkarını, yaratıcı ve koruyucu olmakla sağlandığına ve egoist adam da bu duygu ve zenginliğinden yoksun olduğuna göre can sıkıntısı azabından kurtulamaz.


Leave A Reply