Beniz Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Beniz ne anlama gelir? Beniz kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Yüz
“Benzi limon gibi sararmaya, gözleri ateş gibi parlamaya başladı.” – Y. K. Karaosmanoğlu
2. Yüz rengi
ansızın yüzünün rengi sararmak, solmak
“Necdet’in benzi atıyor, kesik kesik soluyordu.” – Y. K. Karaosmanoğlu
benzi solmak
sağlıklı duruma gelmek, canlanmak
yüzünden kan çekilmek, yüzü sararmak
yüzünün rengi solmak
“O böyle söylerken yanında bulunanların benzi sararırdı.” – Y. K. Karaosmanoğlu
gücünü yitirmek, sağlık sorunu olmak
yüzü sararmak
“Benzi uçtu, dudaklarındaki gülümseme soldu.” – M. Ş. Esendal
kansızlık sebebiyle yüzü sararmak
sağlıklı duruma gelmek, canlanmak
“Yirmi dört saat evvel Allah’tan ziyade Abdülhamit’ten korkan kâtiplerin henüz benizlerine kan gelmemişti.” – Ö. Seyfettin
Açık esmer renkli
“Bir buğday benizli zülfü dolaşık / Gitme diye beni yolda eğler var” – Karacaoğlan
Solgun yüzlü
“Nasıl da incecik, saz benizli, hırçın ve fettan bir kızdı.” – R. H. Karay
Sağlık sorunu sebebiyle yüzünün rengi solmuş olan
“Yanına uzunca boylu, soluk benizli, gençten bir adam sokuldu.” – M. Ş. Esendal

 


Leave A Reply