Benjamin Disraeli Kimdir?

0
Advertisement

Benjamin Disraeli kimdir? Benjamin Disraeli hayatı, biyografisi, devlet adamları, kariyeri hakkında bilgi.

Benjamin Disraeli; (1804-1881)

Musevi asıllı bir İngiliz devlet adamıdır. Londra’da doğdu. Isaac Disraeli adındaki tanınmış bir edebiyatçının oğludur. Bütün aile 1817’de dinlerini değiştirerek Hristiyan olmuştur. Benjamin önceleri özel bir öğrenim görmüş, sonradan hukuk okuluna girmiştir.

Bir yandan hukuk öğrenimi yaparken bir yandan da edebiyatla ilgilenen Benjamin Disraeli bu sıralarda «Vivian Grey» adlı bir roman yazıyordu. Yirmi iki yaşındayken yayınladığı bu eseri ona büyük bir ün sağladı. Ondan sonraki romanları aynı başarıyı kazanamadığı halde Disraeli yazı yazmaktan vazgeçmiyordu. Aynı zamanda politikayla da ilgilendiğinden 1837’de Parlâmento’ya üye seçildi. Burada yaptığı konuşmada aşırı hareketleri, garip kıyafeti yüzünden alay konusu oldu. Bu olaydan yılmayan Disraeli, yerine otururken, «Şimdi susuyorum ama, beni dinleyeceğiniz günler çok yakın» diye bağırdı. Nitekim 1852’de Maliye Bakanlığı’na, 1868’de de Başbakanlığa getirildi.

Disraeli önceleri serbest ticaretin aleyhindeydi, 1852’den sonraki görevleri sırasında, toplum ihtiyaçlarının değiştiğini ileri sürerek ilk görüşlerinden vazgeçti. Başbakan olduğu zaman işçilerle ilgili yasalarda birçok yenilikler yaptı. Dış siyasette sömürgeciliği tuttu. Görevli bulunduğu sırada yapılan en önemli işler, İngiltere’nin Süveyş Kanalı hisselerini satın alması, Kraliçe Victoria’nın Hindistan İmparatoriçesi ilân edilmesidir.

1880’de Liberaller iktidara geçince Disraeli Başbakanlıktan çekildi, 1881’de Londra’da öldü.

Advertisement

İngiliz emperyalizminin, serbest ticaretin, kapitalizmin, sömürgeciliğin, Anglo-Sakson devletinin XIX. yüzyıldaki başlıca temsilcisi olan Disraeli (Lord Beaconsfield), Rusya’ya karşı Osmanlı’yı tutmuş, fakat Hint siyasetiyle Osmanlı padişahlarının halifelik sıfatına dokunmuştur.

DİSRAELİ VE SÜVEYŞ KANALI

İngiliz Başbakanı Benjamin Disraeli’nin başardığı önemli işler arasında Süveyş Kanalı’nın hisse senetlerini İngiltere hesabına satın alması da vardır.

Mısır Hıdivi İsmail-Paşa, muazzam borçların altından kalkamayacağını anlayınca, Süveyş Kanalı Şirketi’ndeki hisselerini satmak zorunda kalmıştı. Disraeli, Hıdiv’in gizli gizli Fransız maliyecileriyle bu konuda görüştüğünü duyunca, derhal harekete geçti.

Süveyş Kanalı’nın hisse senetlerini alabilmek için derhal yirmi milyon dolara ihtiyaç vardı; fakat, parlâmento tatile girmişti. Sonra, Disraeli bu meseleyi mümkün mertebe gizli tutmalı, rakiplerinden önce davranmalıydı. Disraeli hemen kâtibini Baron Lionel De Rotschild’e gönderdi. Adamın eline bir de pusula vermişti. Pusulada, ertesi güne kadar yirmi milyon dolara ihtiyacı olduğunu yazmıştı. Kâtip geldiği sırada yemeğini yemekte olan Rotschild, ağzına bir üzüm attıktan sonra, sordu:

«Kefiliniz kim?»

Advertisement

Kâtip: «İngiliz hükümeti» diye cevap verdi.

Bunun üzerine, Rotschild derhal Disraeli’nin istettiği parayı sağlamak için harekete geçti. Bir haftada Süveyş Kanalı’nm senetlerinin satın alınması işi tamamlanmıştı.

Disraeli bir devlet adamının seri hareket etmesi gerektiğini gayet güzel bir örnekle anlatmıştı. Süveyş Kanalı’nın kısmen İngilizler’e geçmesi, dünya tarihinde çok önemli bir rol oynamıştır.


Leave A Reply