Benzaldehit Nedir? Benzaldehit Özellikleri

0

Benzaldehit nedir? Benzaldehit kimysal formulü, kimyasal ve fiziksel özellikleri, kullanım alanları hakkında bilgi.

Benzaldehit; benzoik aldehit. En basit yapılı ve en önemli aromatik aldehit. Acı badem yağı kokusunda renksiz bir sıvıdır. Kimyasal formülü: C6H5CHO. Molekül ağırlığı: 106.12, kaynama noktası: 179°C. Aldehitlerin tüm tepkimelerini gösterir. Amonyaklı gümüş nitrat çözeltisini indirgerse de Fehling çözeltisini indirgemez. Su buharıyla damıtılabilir, durmakla rengi sararır, havada benzoik asit vererek yükseltgenir ve yükseltgenme ışık etkisiyle, radikal oluşturucuların ya da demir, nikel ve bakır gibi metallerin varlığında hızlanır. Suda çok az çözünür; alkol, eter ve yağlarla karışır. Doğada birçok bitkisel yağda bulunur. Acı badem yağında bir glukozit olan amigdalinin bileşeni olarak bulunur. Amigdalinde benzaldehit siyanohidrin bir disakkarit olan gentiobioza bağlanmış biçimdedir ve bunun seyreltik asitlerle hidrolizi sonucunda iki molekül glikoz, bir molekül benzaldehit ve bir molekül hidrojen siyanür oluşur. Endüstride toluenin yükseltgenmesiyle ya da benzal klorürün kireçle işleme sokulmasıyla elde edilir. Benzaldehit boyarmadde endüstrisinde başlıca başlangıç maddelerinden biridir. Bunun dışında, çeşitli organik sentezle de, çözücü olarak ve parfümlerde kullanılır. Benzaldehit yüksek konsantrasyonlarda narkotik olarak etkir. Deriye değmesi durumunda dermatitise neden olur.


Leave A Reply