Benzeşim Nedir?

0

Benzeşim nedir? Benzeşim özellikleri, Benzeşim yoluyla çıkarım nedir? Benzeşim hakkında bilgi.

Benzeşim; (Anoloji) iki şey arasında, her ikisinde de bulunan bir özelliğe dayanarak kurulan bağıntıdır. Benzeşim gerek günlük yaşamda gerekse bilimde sık sık başvurulan bir yoldur. Bilimsel çalışmaların başlangıcı sayılabilecek olan varsayımlar çoğunlukla benzeşime dayanılarak ortaya koyulurlar. Bazı şeyler yalnızca bazı belirtiler bakımından, dolaylı olarak birbirlerine uyarlar. Buna dayanarak bu şeyler benzeşim ilişkisine sokulduklarında varılan yargılar genellikle kuşku götürürler.

Matematiksel oranlar için kullanılan benzeşim, iki ya da daha çok terimi ikişerli olarak birleştiren ilişkinin özdeşliğine dayanır. Deneysel matematikte ise benzeşim, başka cinsten büyüklükler arasındaki uygunlukta aranır. Böylece, örneğin fizikte, ayrı alanlar arasındaki uygunluklara dayanılarak yapılan çalışmalarda yol gösterici olur.

Benzeşim yoluyla çıkarım, İki şey belli noktalarda benzerse onların başka noktalarda da benzer ya da eşit olduğunu varsayarak yapılan çıkarım. Böylece benzeşim, yeni bilgiler elde etmede bir bilgisel olanak, bilgi aracı, bilgi ilkesi olarak kullanılmakta ise de bu bilgiler bazen önemli yanılgılara neden olurlar. Özellikle çıkarım sonucunda iki benzeyen eşit ya da özdeş olduğu sonucuna varıldığında yanılgı kaçınılmazdır.

Deneyin benzeşimleri: Kant, Salt Aklın Eleştirisi adlı eserinde her türlü deneyden önce gelen salt anlayışın ilkeleri olan deneye ilişkin benzeşimleri belirler. Regulativ karakterli (düzenleyici yapıda) olan bu benzeşimler, algıları birbirine bağlayarak deneyin bütünlüğünü sağlarlar.


Leave A Reply