Benzoik Asit Nedir? Türevleri Özellikleri

0

Benzoik Asit nedir? Benzoik Asit formülü, türevleri, tuzları, kimyasal ve fiziksel özellikleri hakkında bilgi.

benzoik-asitBenzoik Asit; C6H5COOH benzenkarboksilli asit, fenilformik asit. Molekül ağırlığı: 122.12, erime noktası: 122°C.

Doğada özellikle bitkilerde serbest ve bileşikleri biçiminde yaygın olarak bulunur. Gum benzoin % 20 oranında benzoik asit içerir ve ilk kez burdan elde edilmiştir. Meyvelerin çoğunda önemli oranda (% 0.05 dolayında), otobur memelilerin idrarlarında benzoilglisin (hippurik asit) türevi biçiminde bulunur. Monoklinal sistemde kristallenen parlak beyaz yaprakçıklar, süblimleşir ve su buharıyla damıtılabilir. Soğuk suda az; sıcak su, alkol ve eterde kolaylıkla çözünür. Sudaki çözünürlüğü boraks ve trisodyum fosfat gibi alkali maddelerin varlığında artar. Kloroform, aseton, karbontetraklorür, benzen, karbon sülfür, terebentin, uçucu yağlar gibi maddelerde de çözünür. Sulu çözeltisi asit özellik gösterir ve asetik asitten biraz daha kuvvetli bir asittir. Deri, göz ve mukozalı zarlar üzerine tahriş edici etkisi vardır; solunduğunda öksürük yapar. Benzotriklorürün (C6H5-CCl3) alkali ortamda hidroliziyle; toluenin (C6H5-CH3) potasyum permanganat, krom trioksit ya da kobalt naftanat katalizörlüğünde hava oksijeniyle yük-seltgenmesiyle; benzonitrilin (C6H5 CN) hidroliziyle elde edilir. Laboratuvar çapında benzoil klorür ya da benzaldehitten yola çıkılarak hazırlanır. Yiyeceklerin, yağların, meyve sularının, alkaloid çözeltilerin vb’nin korunmasında; benzoatların, benzoil bileşiklerinin ve boyarmaddelerin elde edilmesinde, kumaş basmacılığında mordan olarak; tütün işlenmesinde; analitik kimyada volumetrik ve kalorimetrik analizlerde standart olarak kullanılır.

Türevleri ve tuzları: Benzoik asit anhidriti: C6H5CO)2O. Benzonitril: C6H5 CN. Sodyum benzoat: C6H5COONa.


Leave A Reply