Berkelyum Nedir? Berkelyum Elementinin Özellikleri

0

Berkelyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Berkelyum elementi ile ilgili bilgi.

Berkelyum; aktinitler dizisinde yer alan yapay bir radyoaktif elementtir. 1949 sonlarında Kaliforniya Üniversitesi’nde S. Thompson, A. Ghiorso ve G. Seaborg’un çabalarıyla başka bir yapay element olan amerikyumun 241 kütle numaralı izotopunun helyum iyonlarıyla bombardımanı sonucu elde edildi. Adını da bu üniversitenin bulunduğu Berkeley’den alır. Günümüze kadar kütle numaralan 240-251 arasında olan 12 izotopu elde edildi. En uzun ömürlü izotoplarından biri Bk-249 olup yarılanma süresi 314 gündür. Bu izotop, yüksek akılı çekirdek reaktörlerinde Pu-239 izotopunun nötronlarla bombardımanı sonucu subgram miktarlarda elde edilir. En uzun ömürlü izotoplarından biri Bk-247’nin yarılanma süresi 7000 yıldır ve küryumun Cn-244 izotopunun bir siblotronda helyum iyonlarıyla bombardımanı sonucu elde edilir. İnsan iskeletinde birikme eğilimi vardır. İskelette uygun durumlarda en yüksek Bk-249 oranı 0.0004 mg’dır.

Advertisement

Sembolü: Bk
Atom Numarası: 97
Atom Ağırlığı: 247
Elemet serisi: Aktinit

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Metalik gri, gümüşü beyaz

PERİYODİK TABLO

Berkelyum, gümüş beyazı renkte bir metaldir. İki allotropu vardır: heksagonal yapılı alfa biçimi ve küp yapılı beta biçimidir. Periyodik çizelgede aktinitler dizisinin 8. uranyumötesi elementlerin 5. üyesidir. Seyreltik mineral asitlerde kolay çözünen, yüksek sıcaklıkta hava ya da oksijenle kolaylıkla oksitlenen tipik bir metaldir. Yükseltgenme basamağının +3 olduğu bileşikleri küryumunkilere çok benzer. Çözeltilerde Bk +3 iyonu biçiminde bulunur. Kuvvetli yükseltgenlerle +4 basamağına yükseltgenir. Öteki uranyumötesi elementlerden iyon değiştiriciler yardımıyla ya da heptanlı çözeltide Bk (IV) iyonunun dioktilfosfat asidiyle ekstrakte edilerek ayrılır. Bileşiklerinden, suda çözünmeyen berkelyum (III) fluorür (BkF3) ve berkelyum (II) hidroksit(Bk(0H)3) suda çözünen berkelyum (III) klorür (BkCl3) berkelyum (III) nitrat (Bk(NO)3)3 ve berkelyum (III) sülfat (Bk2(S04)3) elde edildi. Bunların yanında bilinen bileşikleri arasında berkelyum (III) oksit (Bk2O3), berkelyum (IV) oksit (BkO2) ve berkelyum oksiklorür (BkOCl) sayılabilir.

Advertisement


Leave A Reply