Berlin Antlaşması Önemi ve Maddeleri

0
Advertisement

Berlin Antlaşması ne zaman ve kimler arasında imzalanmıştır? Berlin Antlaşmasının maddeleri ve önemi hakkında bilgi.

berlin-antlasmasiBerlin Antlaşması

Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerinde tek başına otorite kurmasına neden olan Ayastefanos Antlaşması, İngiltere’nin bölgedeki çıkarlarına aykırıydı. İngiliz sömürgelerine giden yol üzerinde Rusya’nın güçlenmesini istemeyen İngiltere’nin önderliğindeki Avrupa devletleri, Rusya’nın sorunları tek başına çözemeyeceğini ileri sürerek Ayastefanos Antlaşması’nı kabul etmediler.

Rusya bu ülkelerle yeni bir savaşı göze alamadığı için yeni bir antlaşma imzalanması teklifini kabul etti.

İngiltere, Osmanlı Devleti’ne, Ayastefanos Antlaşması’nın şartlarının hafifletilmesi karşılığında, Kıbrıs’ın üs olarak İngiliz yönetimine verilmesini teklif etti. Osmanlı Devleti bunu kabul etti. İngiltere, bunun karşılığında Berlin Kongresi’nde Osmanlı çıkarlarını savunacaktı.

Advertisement

Berlin Kongresi’ne Osmanlı Devleti, Rusya, Avusturya, Fransa, İtalya ve Almanya katıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda Ayastefanos Antlaşması yürürlükten kaldırılarak yerine 13 Temmuz 1878 de imzalanan Berlin Antlaşması yürürlüğe konuldu.

Berlin Antlaşması ‘na göre;

✓ Sırbistan, Romanya ve Karadağ bağımsız oldu .

✓ Bulgaristan, sınırları küçültülerek üç bölgeye ayrıldı.

Advertisement

Asıl Bulgaristan bölgesi, Osmanlı Devleti’ne vergi veren bir prenslik olarak özerk hale getirildi.

Doğu Rumeli, Hıristiyan vali atanmak şartıyla Osmanlı Devleti’ne bağlı bir yönetim haline getirildi.

Makedonya ise ıslahat yapmak şartıyla Osmanlı Devleti’ne bırakıldı.

✓ Bosna-Hersek’in yönetimi geçici olarak Avusturya’ya verildi.

Advertisement

✓ Kars, Ardahan, Batum, Rusya’ya verildi.

✓ Doğubeyazıt, Osmanlı Devleti’ne bırakıldı.

✓ Teselya’nın Yunanistan’a ait olduğu kabul edildi.

✓ Osmanlı Devleti, Rusya’ya Ayastefanos Antlaşması’nda kabul etmiş olduğu tazminatın iki katını ödemeyi kabul etti

Advertisement

✓ Osmanlı Devleti, Doğu Anadolu’da Ermenilerin azınlık halinde yaşadıkları yerlerde ve Girit’te ıslahat yapılmasını kabul etti.


Leave A Reply