Besarabya Nerededir? Tarihte Besarabya

0

Günümüzde büyük bir kısmı Moldovya sınırları içerisinde yer alan tarihi bir bölgenin adı olan Besarabya hakkında ve tarihi ile ilgili bilgiler

Besarabya HaritaAvrupa’nın güneydoğusunda, Dinyestr ve Prut nehirleri arasında Karadeniz’den Polonya’ya kadar uzanan bir bölgedir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında Romanya’nın bir ilini meydana getiriyordu. Nüfusunun yarısından fazlası Rumen, geri kalanı da Ukraynalı ve Rus’tu, istepte de göçebe Çingeneler bulunuyordu. Bugün, Moldovya sınırları içerisinde yer alır ve çok küçük bir kısmı Ukrayna sınırları dahilindedir. Başlıca şehirleri Kişinev, Hotin, Bender’dir.

Tarihte Besarabya

Besarabya’nın en eski halkı Kimmer’lerdi. Buraya sonradan İskitler yerleşti, daha sonra da birçok istilâlara uğradı. Bu arada IV. yüzyılda Gotlar, V. yüzyılda Hunlar, Avarlar ve Bulgarlar geldi. VII. yüzyılda Bessi adlı bir Thrak kavmi buralarını ele geçirerek memlekete kendi adını verdi. IX. yüzyılda Macarlar’ın ataları Ugorlar o bölgeye gelip yerleştiler. Besarabya 1241 yılında Altınordu devletinin eline geçti, elli yıl kadar bu devletin idaresi altında kaldı. Daha sonraları Buğdan Voyvodalığı sınırları içine giren Besarabya’ya XV. yüzyılın başlarında Osmanlılar akın yapmaya başladılar. II. Bayezit zamanında Akkerman ve Kilya kalelerinin Türkler tarafından alınması üzerine Buğdan Voyvodası Osmanlı hâkimiyetini tanımak zorunda kaldı. Kanunî Sultan Süleyman zamanında yapılan bir seferle kesin olarak Osmanlı İmparatorluğuna bağlandı. Zaman zaman ortaya çıkan isyan hareketleri 200 yıl kadar sonuçsuz kaldı. Besarabya 1768 – 1774 Osmanlı – Rus Savaşında savaş alanı oldu. Kaynarca Antlaşmasiyle Besarabya bağımsızlığını kazandı. 1806 yılında Rusya yeniden Osmanlı sınırını geçince savaş başladı, Osmanlı İmparatorluğu Tuna boylarına ordu göndermesi üzerine Napoleon’un araya girmesi ile Bükreş Antlaşması yapıldı (1812). Böylece 1854 Kırım Savaşı’na kadar Besarabya Rusya’nın elinde kaldı. Bu arada Rusya ile Buğdan arasında el değiştiren Besarabya 1918′ de Romanya’ya geçti.

İkinci Dünya Savaşı’nda Ruslar Besarabya’yı yeniden ele geçirdiler. 1940’ta Besarabya, Bukovina île birleştirilerek, Moldav Federal Sovyet Cumhuriyetine katıldı. Savaş içinde Alman ordularından yardım gören Romanya yeniden Besarabya’yı aldıysa da savaşın sonunda gene Rusların eline geçti.

Günümüzde hemen hemen tamamı Moldovya sınırları içerisinde yer almaktadır.


Leave A Reply