Beşeri Sistemlerin Coğrafyanın Konuları İçerisindeki Yeri ve Önemi

0

Coğrafya biliminde beşeri sistemlerin yeri, beşeri sistemlerin birimleri, incelediği alanlar.

Beşeri Sistemlerin Coğrafyanın Konuları İçerisindeki Yeri ve Önemi

Beşeri Sistemlerin Coğrafyanın Konuları İçerisindeki Yeri ve Önemi

Nüfus Coğrafyası
Nüfusun çeşitli özelliklerini (yaş, cinsiyet,eğitim, çalışan ve çalışmayan nüfus),dağılışını, hareketlerini (nüfus artışı, azalışı ve göçler) ve nüfus hareketlerinde doğan sorunları inceler.

Advertisement

Yerleşme Coğrafyası
Yerleşme tiplerini, yerleşmede kullanılan malzemeleri, konut tiplerini, doğal çevrenin yerleşmeye etkisini inceler.

Tarım Coğrafyası
Tarla ve bahçe ziraatı olarak topraktan yararlanma, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik faaliyetlerini konu alır.

Sanayi Coğrafyası
Çeşitli sanayi kollarını, sanayinin kuruluş, gelişme ve dağılışı ile sanayi kuruluşlarının üretimini konu alır.

Ulaşım Coğrafyası
Ulaşım yollarını, ulaşıma etki eden doğal ve beşerî faktörleri, ulaşım araçlarını inceler.

Advertisement

Turizm Coğrafyası
Turizm etkinliklerinin türünü, bu etkinliklere katılan insan sayısını, bu etkinliklerin ekonomiye olan katkılarını inceler.

Ticaret Coğrafyası
Tarım ve sanayi faaliyetleri sonucu üretilen malların alım ve satımı sonucu doğan ilişkileri inceler.

Siyasi Coğrafya
Belli başlı siyasi örgütler, siyasi örgütlenmede doğal çevre ve toplumun etkisini inceler.

Enerji CoğrafyasıEnerji kaynaklarının üretim, tüketim ve dağılışını inceler.


Leave A Reply