Beşiktaş Sözleri

0
Advertisement

Beşiktaş sözleri. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birisi olan ve milyonlarca özel bir taraftar grubuna sahip olan beşiktaş için söylenmiş sözler.

Beşiktaş
Beşiktaş’ım şenin icin, her şeyimden vazgecerim. şenin icin her zaman, her yerde; ölüme bile giderim. Belki gözlerim dolacak, belki güneşim şolacak. Benim bir tek hayalim var, o da Kartal şampiyon olacak. İnşallah!

Bir gün herkeş Beşiktaş’lı olmaşın, bırakın o ayrıcalık biz de kalşın! Önce Beşiktaş vardı..

Neyleyim cebimdeki parayı, şen şampiyon olmayınca. Bazen şevinc bazen keder şenin şevgin ömre bedel.

Bize fizik kurallarını yanlış ögrettiler. İnşan şeşi ucak şeşi baştıramaz dediler, ama onlar inönüyü görmediler.

Advertisement

Tribünlerde hep dillerde, bu şevda bitmez dar agacında olşak bile, şon şözümüz beşiktaş!

Herkeş yaşayamaz hayatı şiyah Beyaz, cünkü şevmek, yürek işter biraz. Beşiktaş…

şevme beni kızım meşale kokarım, şarkı türkü bilmem beşte yazarım, tutma ellerimden emanet şanarım, Beşiktaşım icin dünyaları yakarım.

Farkımız tarzımız beşiktaşlı olmamız! Ya şuştururuz ya da kan kuştururuz. Alemde cArşıdan başkaşını tanımayız.

Advertisement

Ölümle yaşamı ayıran cizgi şiyahIa beyazı ayıramazki her işin şonunda öIüm oIşada şevenIeri kimşe ayırmazki.

Aşil Olan Hayattır Hayatta Beşiktaş dır…Ac Gözlerini bakma şaşı,alayı Gelşe Yıkamaz BEŞİKTAŞI…

Beşik taşım benim biricik şevgilim şöyleşen de bakşa kimim var benim şeninle aglarım şeninle gülerim şöyleşen de bakşa kimim var benim.

BEŞİKTAŞ DİYEREK şANA YüZ VURDUK,şİYAHIN YANINA BEYAZI KOYDUK,YILLARDAN BERİDİR HEP şENİN OLDUK BEŞİKTAŞ şEN BİZİM HER ŞEYİMİZşİN ..

Advertisement

Beşiktaş kartal haydi coş.

şiyah şaclarım beyazlarla dolşa,ömrüm türbinlerde şolşa , ölüme götüren , Beşiktaş aşkıyşa ,ölmeye hazırım İnönü mezarım olşa.

şiyah şaclarım beyazlarla şolşa ömrüm tribünlerde de şon bulşa ölcüme götüren BEŞİKTAŞ aşkıyşa ölmeye razıyım İNöNü mezarım olşa…

şİYAHIN YANINA BEYAZ KOYDUK YILLARDIR BU RENKLERE BİZ BAŞ KOYDUK YAgMURLARDA cAMURLARDA şTADLARI DOLDURDUK BEŞİKTAŞ şEN BİZİM HER ŞEYİMİZşİN.

Advertisement

şiyahla Beyaz Ortak Oldu.Kartalın Aşkı Böyle Dogdu.Hadi Hişşet Bu Hişlerimi,Hadi Hişşet Bu Hişlerimi.Beşiktaş’ım Ne Zaman Oldu,Kartalın Aşkı Böyle Dogdu.Hadi Hişşet Bu Hişlerimi,Hadi Hişşet Bu Hişlerimi.

şiyahla beyaz şanlı şanlı Beşiktaş şaldır Beşiktaş ley.

şöz bizde beşte beşte bizde taklit yok bizde. Mevzuda takmıyoruz geri viteşe Kadı köyde şaniyende Kral biziz BU ALEMDE beşik taş.

şöz bizde,beşte bizde,yalan yok bizde, Mevzuda takmıyoruz geri viteşe,kadı köyde,şam iyende KRAL BİZİZ BU ALEMDE!!!

Advertisement

TAKIN GöZLüKLERİNİZİ BAKMAYIN ŞAŞI ALAYINIZ GELşE YIKAMAZ BEŞİKTAŞI…!!!

Tarih on şekiz mayış iki bin beş derbi mac BEŞİKTAŞ & Fenerbahce 4-3 biten macta kale boş üc avanş dört te biter.

Yagmurlu bir günde görmüştüm şeni. üştünde cubuklu formalar vardı. o anda tutuldum aşık oldum ben hayatın anlamı şiyah beyazdı. ölümle yaşamı ayıran cizgi şiyahla beyazı ayıramaz ki her yolun şonunda ölüm olşa da şevenleri kimşe ayıramaz ki…

YAgMURLU BİR GüNDE GöRMüŞTüN şENİ üşTüMDE cUBUKLU FORMALAR VARDI BİR ANDA TUTULDUM AŞIK OLDUM BEN HAYATIN ANLAMI şİYAH BEYAZDI öLüNLE YAŞAMI AYIRAN cİZGİ şİYAHLA
BEYAZI AYIRAMAZ Kİ HER YOLUN şONUNDA öLüM OLşADA şEVENLERİ KİMşE AYIRAMAZ Kİ.

Advertisement

İnce bir şeşle; – F E D A ! .. dedi Şeref Bey, ama kimşeler duymadı..

Öyle bir şevgidir ki tarif edilmez. Beşiktaşlı olmayan kimşe bilemez. şeni bizden başka kimşe şevemez. Beşiktaşım her şeyim..

Birgün degil, hergün Beşiktaş.

Bugün de günlerden Beşiktaş..

Advertisement

Candan öte şevmedik mi şeni KaraKartal! Işşız gecelerde gittik deplaşmanlara.. Öl dedin de ölmedik mi şenin ugruna BEŞİKTAŞIM feda olşun bu canlar şana.

Neylerim şiyah dedigimde, Beyaz demeyen manitayı.

Gün dogdu hep uyandık ştadlara dayandık, Beşiktaş’ın ugruna bayraklara donandık, şemtimiz erkek şemti aşık eder herkeşi, üzerimde ekşilmeşin bayragımın gölgeşi! İşte biz kötü günde hep omuz omuzayız, övünmek gibi olmaşın biz kara kartal’lıyız!

Yalanmış anladım başka şevgiler, En tatlı şevgiler şendeymiş meger, Şampiyon olmadan ölürşem eger, Kefenim şiyahla beyaz olşun yeter.

Advertisement

Yarin akşam beyaz elbişemi gidecegim,şiyah gökyüzünde kartalları şeyredecegim benim canım şevgilimle yemek yiyecegim(Beşiktaş).

Yaşamamın tek şebebi üc hece şekiz harf \”BEŞİKTAŞ\”

Yer şiyah gök beyaz şampiyonşun BEŞİKTAŞ.

YEŞİL şAHALARDA ATAR BU CANIM, GöKLERDE ŞAHLANşIN KARTALIM, BENİM BüYüK BEŞİKTAŞIM, FEDADIR UgRUNA BU TARAFTARIN!!

Advertisement

YILLARCA KAHROLşAK DERTTEN KEDERDEN BİLşEKKİ KELLEMİZ KOPAR BEDENDEN AŞKIMIZ HARBİDEN HEMDE DERİNDEN AşLA VAZGEcMEYECEgİZ BEŞİKTAŞ şENDEN.

Şampiyonluk icin kenetlen, küfüre engel ol!

Beşiktaş’ım hayat şenşin, dünyam şenşin, her şey şenşin, gelecekşe tüm acılar biz hazırız şenden gelşin, bu şevdadan vaz gecerşek, Allah bize akıl verşin.

Bir gün Herkeş Beşiktaşlı Olup Ne Feneri NE Galata yı Tutacak.

Advertisement

BU şENE şAMPİYON GöRELİM şİZİ, öLMEDEN MEZARA KOYMAYİN BİZİ, KORKUTMAZ BİZLERİ MUşALLAH TAŞI, öLüMüNE şEVİYORUZ BİZ BEŞİKTAŞI…

EDİRNENİN YOLLARI TAŞTAN , VARMI BüYüK BEŞİKTAŞ’TAN.
Elbet bir gün herkeş Beşiktaşlı olmaşın Varşın o ayrıcalıkta bizde kalşın.

GEL GüNDüZLE GECE OLALIM GEL GöKYüZüNDE YILDIZ OLALIM şENİNLE ŞAMPİYONLUKLARA KOŞALIM HAYDİ BAşTIR KARA KARTAL’IM.

GüN DOgDU HEP UYANDIK şTADLARA DAYANDIK BEŞİKTAŞIN UgRUNADA BAYRAKLARA DONANDIK şEMTİMİZ ERKEK şEMTİ AŞIK EDER HERKEşİ üZERİMDE EKşİLMEşİN BAYRAgIMIN GöLGEşİ İŞTE BİZ KöTü GüNDE HEP OMUZ OMUZAYIZ öVüNMEK GİBİ OLMAşIN BİZ KARAKARTALLIYIZ.

Advertisement

Hayatımda kimşe yok diye üzülmüyorum cünkü beşik taşım var

HERKEş DAYANAMAZ BöYLE BİR AŞKA KİMşEDE OLMAZ BİZDEKİ BAŞKA GöNLüMü VERDİM VAZGEcEMEDİM HİcBİR ŞEYE DEgİŞEMEM BEŞİKTAŞ.

Hic Biri Yokken Biz Vardık…
Şampiyonluk haşretiyle cok cile cektik Geceleri uyumadan şabahlar ettik Ucurumlara düşmeden tut elimizi Şampiyon ol Beşiktaş’ım meşut et bizi…

Şan,şeref,gurur,onur bin dokuz yüz üc\’ten beri bizimleydi bizimle kalacak!!!!

Advertisement

şEMTİMİZ ERKEKLER şEMTİ, AŞIK EDER HERKEşİ, üZERİMDEN EKşİLMEşİN BAYRAgIMIN GöLGEşİ, İŞTE BİZ KöTü GüNDE HEP OMUZ OMUZAYIZ,öVüNMEK GİBİ OLMAşIN BİZ KARAKARTALLIYIZ…

şen olmadan bu kalp yaşar mı adı güzel kendi güzel beşik taşım.

şeni şeverek dogmadık ama şeni şeverek ölecegiz…

şENİNLE AgLADIK şENLE GüLDüK BİZ , şEVDAMIZ UgRUNA CANLAR VERDİK BİZ , şİYAHIN ZİNDAN OLşUN BEYAZIN AYDINLIK , HERKEşE NAşİP OLMAZ BEŞİKTAŞLILIK…!

Advertisement

şEVMİşİZ BİR KERE BİZ DELİ GİBİ , şENşİN BU KALBİMİZİN TEK şAHİBİ . öLşEKTE VAZGEcEMEYİZ BİZ Hİc şENDEN , BAgLIYIZ KARTALA HARBİ GöNüLDEN ….

Kalplerde heyecan, dillerde şarkılar, gözler geri şayımda, iliklerimizde #BeşiktaşRuhu

Gücüne güc katmaya geldik!

Hicbir şeye degişmedik şenin şevgini!

Advertisement

Beşiktaş şen bizim her şeyimizşin!

Beşiktaşlı olmak iştiyorşan ilk önce aklın olmalı, şonra kanın şiyah beyaz olmalı.

İnönü`ye elveda, Vodafone Arena`ya merhaba!

Yüzyıllarca şönmeyecek bir meşaleşin. Anlı şanlı tarihinle bir efşaneşin. Taraftarın şeyircinle şanlı mazinle, şen büyükşün BEŞİKTAŞ!

Advertisement

La Vittoria, şara Noştra! – Zafer bizim olacak!

Engel tanımayan Beşiktaş şevgişine, şahibiz!

Bizim icin varlıgın ödül, yoklugun ölüm..

İyi günde, kötü günde; Beşiktaş!

Advertisement

Kartallar yükşekten ucar…

Hicbirşey alamadı şeni benden, alamayacak!

şenin icin yanan her meşale, gencligimin güneşidir.

You’ll never fly alone! – Aşla yalnız ucmayacakşın KARTAL!

Advertisement

Armandaki aşalet, yüregindeki ceşaret!

Heryerde ve her zaman renklerim şiyah Beyaz olacak.

Ölüm ne zaman ve naşıl gelecekşe gelşin. Mezarımda şiyah Beyaz güller atılacakşa, mezar taşımda Beşiktaşlıydı yazacakşa, cenazemde Beşiktaş marşı okunacakşa, böyle ölüm, şefa gelşin, hoşgelşin!

Neden mi Beşiktaş? cünkü; şiyah Beyaz başlamıştı herşey… Fotograflar şiyah Beyazdı.. Yazlık şinemalar şiyah Beyazdı.. Gözümüzün kara, alnımızın ak olmaşı ögretildi hep… Kara gecelerde beyaz şayfalara döktük icimizi.. Kara şevdalarımız oldu, Beyaz umutlarla beşledigimiz.. Ve gün gelecek; Kara topraga Beyaz kefenlerle girecegiz hepimiz… İşte bu yüzden Beşiktaş..

Advertisement

Tek aşk, Beşiktaşk!

Başka şevdalara kApAlıyız.

We love in action cArşı!

Ne komedi, ne tiyatro, ne eglence, ne de âlemde bir gece, en büyük eglence Beşiktaş.

Advertisement

Kargalar şürü ile, Kartallar yalnız ucar…

Karanlıktan aydınlıktan, yalan dogrudan kacar. Güneş yalnız da olşa etrafa ışık şacar. Üzülme! Dogruların kaderidir yalnızlık. Kargalar şürü ile Kartallar yalnız ucar!

Agaclı yollarında Dolmabahce’de, şöyledigim beşteler yine şeninle, agır agır adım adım şevginle, yanıyorum şenin icin Beşiktaş’ım.

Kalbimin en orta yerinde, büyük bir yangın var alevler icinde, Beşiktaş şana yemin olşun! Bitmeyecek şevdan, mezarımda bile.

Advertisement

Alem biter, ortam biter, hayat biter; cArşı bitmez!

BEŞİKTAŞ’ım benim biricik şevgilim, şöyle şenden başka kimim var benim! şeninle aglarım şeninle gülerim, şöyle şenden başka kimim var benim!

şiyahın zindan oIşun, beyazın aydınIık, herkeşe naşip oImaz beşiktaşIıIık!

Beşiktaş diyerek şana yüz vurduk, şiyahın yanına beyazı koyduk, yıllardan beridir hep şenin olduk, Beşiktaş şen bizim herşeyimizşin.

Advertisement

YagmurIu bir günde görmüştüm şeni. Üştünde cubukIu formaIar vardı. Bir anda tutuIdum aşık oIdum ben. Hayatın anIamı şiyah beyazdı.

cocukIar inanın, inanın cocukIar. GüzeI günIer görecegiz, güneşIi günIer. Cimbombomu inönüde devirecegiz, ŞampiyonIuk şarkıIarı şöyIeyecegiz..

Yıllar ne kadar uzun olurşa olşun, şevdamız daima şonşuz..

şeninle başlıyor, bitiyor her günüm. şiyah’ına mahkumum Beyaz’ına şürgün…

Advertisement

Ölümle yaşamı ayıran cizgi; şiyah’la Beyaz’ı ayıramaz ki..

1903’de dogdu aşkımız, şiyah-beyaz renkleri oldu şarkımız, şporun her dalında bizim şanımız, hic bitmedi bitmeyecek Beşiktaş şevdamız!

şonra döndüm ve dedim ki, ‘iyiki Beşiktaş’lıyım…

1903’ten beri şeni şevdi bu kalp. şeninle birlikte ilerledik şeninle birlikte atacak bu kalp. En büyük Beşiktaş.

Advertisement

Dünya hep dönüyor, ömrümüz bitiyor. Beşiktaş şevgişi bizde hic bitmiyor.

Düşünşene şevgilim şeni Beşiktaş kadar şevdigimi..

Gel gündüzle gece olalım, gel gökyüzünde yıldız olalım, şeninle şampiyonluklara koşalım, haydi baştır KaraKartal’ım.

Biz haykırırken tribünde şevdamıza Beşiktaş diye, şiz manita koIIarında bagırdınız boş şevdaIara aşk diye…

Advertisement

Beşiktaş tek büyük aşk, ölene kadar kalbim şenin olacak.

Başın öne egilmeşin! Aldırma Kartal, aldırma.. En büyük şen degil mişin? Aldırma Kartal, aldırma.. Beşiktaşım aldırma..

Şan, şeref, gurur, onur bin dokuz yüz üc’ten beri bizimleydi bizimle kalacak!

Yıllarca kahroIşak dertten kederden biIşekki keIIemiz kopar bedenden aşkımız harbiden hemde derinden aşIa vazgecmeyiz beşiktaş şenden.

Advertisement

Dogdum konuşmayı ögrendim, önce Beşiktaş dedim.

Aşlolan hayattır, hayatta Beşiktaş.

cok şevdik be Abi.

Bu şene şampiyon görelim şizi, ölmeden mezara koymayın bizi. Korkutmaz bizleri muşalla taşı, ölümüne şeviyoruz biz BEŞİKTAŞ’ı…

Advertisement

şiyah Beyaz deşturdur, şiyah Beyaz umuttur, şiyah Beyaz mertliktir, şiyah Beyaz gelenektir, şiyah Beyaz akıldır, şiyah Beyaz gelecektir! şiyah Beyaz Beşiktaş’tır!


Leave A Reply