Beslenme Sorunlarının Nedenleri Nelerdir? Maddeler Halinde Listesi

0

Beslenme sorunları nelerdir ve neden meydana gelir? Beslenme sorunlarının nedenleri, hakkında bilgi, maddeler halinde listesi.

beslenme tarihi

Advertisement

Beslenme Sorunlarının Belli Başlı Nedenleri

  1. Satın alma gücünün yeterli olmayışı,
  2. Beslenme konusuna gerekli önemin verilmemesi,
  3. Bu konuda yeterli eğitimin alınmaması,
  4. Tedbirsizlik ve konuyla ilgili çeşitli önlemlerin alınmaması,
  5. Besin maddelerinin üretim dağıtım ve yetiştirme teknolojisindeki yetersizlik, yanlışlık ve düzensizlik,
  6. Kültürel nedenler, yanlış alışkanlıklar, yersiz yasaklar,
  7. Kalabalık ortamlardaki beslenme kontrolsüzlükleri. Örneğin kalabalık ailelerde kimin ne yediğinin ve nasıl yediğinin kontrol edilememesi,
  8. Çevre şartlarının, sağlık ve benzeri koşulların uygun olmayışı,
  9. Sağlık kontrollerinin düzenli yapılmaması sonucu gelişen bozukluklar,
  10. Fast-food denilen hızlı ve ayaküstü yapılan beslenmedeki bilinçsizlik.

Unutulmamalıdır ki beslenme, yemek yeme, bir keyif ve eğlence değil, mutlaka çok önemle, küçücük yaşlardan itibaren düzenli ve bilinçli yapılması gereken bir görevdir. Beslenme yaşamak içindir. Belki eğlenceli şekle sokulabilir. Ancak istenilenin değil, gerekenin bilinçle yenmesi şarttır.


Leave A Reply