Besmelenin Önemi ve Faydaları

0
Advertisement

Besmele nedir? Besmelenin anlamı, önemi ve yararları nelerdir? Besmele ile ilgili bilgi, yazı.

besmele

Besmele;

Bir müslümanın hemen her işe başlamasında, her dini yükümlülüğü yerine getirmesinde, özellikle Kur’ân-ı Kerim’in tilâvetine başlanırken, yemek yenirken tekrar edilen: “Bi’smi ‘İlâhi ‘r-Rahmani’r-Rahim” cümlesinin unvanına “Besmele” denir. Bazen kısaca “Bi ‘smi ‘İlâh” şeklinde de kullanılır. Cümlenin tamamı: “Rahman ve Rahim olan Allah adıyla (başlarım, okurum)” şeklinde de Türkçeye çevrilebilir. Duru dille “Bağışlayan, esirgeyen Allah adı ile” tarzında tercüme edilmektedir.

Din âlimlerinin belirttiğine göre: Rahmân’ın da, Rahîm’in de “rahmet” kelimesiyle ilgisi vardır. Ancak birincisinde rahmet, bütün evrene şâmil. İkincisinde ise rahmet, sadece müminlere hastır.

Advertisement

İslâmın ilk yıllarında yazıya başlanırken, Hz. Muhammed (S.A.S.) = “Bi’smike Allâhümme” şeklinde yazılmasını emreylemiştir. Sonraları, özellikle “Nemi” Sûresinin indirilmesinde, bu üç kelime: “İnnehu min Süleymane ve innehu Bi’smi ‘İlâhi r-Rahmânı’r-Rahîm” âyetinde de yer almış ve İslâmın: Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet’j ile birlikte en çok kullanılan, en çok sevilen, en çok dünya ve âhiret hayrına delâlet eden bir deyimi olmuştur.

Besmele-i şerife, Kurân-ı Kerim’in her Sûresinin başında mevcuttur. Ancak âlimler bunun bir âyet olup olmadığı üzerinde konuşmuşlardır. Genel görünüm şudur: Nemi Süresindeki Besmele, bir âyet cüzüdür. Onda tereddüt yoktur. En yumuşak görüş olarak: “Fâtiha’nın başındaki Besmele’nin âyet olduğu, diğer sûrelerin başlarında bulunan Besmelelerin ise, âyet telâkki edilmemesi gerektiği” tarzında özetlenmeye elverişli mütalâa, bilginler arasında revaç bulmuştur. Bilindiği üzere sadece “Berâ’et Sûresi” müstesna, sûre başlarında, Besmele vardır. Çoğunluğun kanaati Besmele’nin, sürelerin arasını göstermek ve onları birbirinden ayırmak için indirildiği merkezindedir. Kur’ân-ı Kerim’in Besmelesiz okunması asla caiz değildir.

Her önemli işe başlanırken Besmele çekmenin gerekliliği hakkında Hz. Peygamberin şu anlama gelen bir hadîs-i şerifleri vardır: “Allah’ın adı zikredilmeden başlanılan her önemli işin sonu verimsiz olur”. Bu nedenle bir işe başlarken Besmele çekmek lâzımdır. Ancak bu bazı yerlerde vacip, bazılarında sünnet, bazen de mendub (işlenmesi makbul ve iyi olan)’dır. “Üzerlerine Allah’ın adı anılmayanlardan yemeyiniz” emri uyarınca, bilerek ve isteyerek Besmelesiz boğazlanan hayvan eti yemek haramdır. Hattâ bazılarına göre : “Allah’ın adını anmadan abdest alanın abdesti tamam olmaz” anlamındaki hadis gözönünde tutularak abdestte Besmele vâcip sayılmıştır.

Müslüman yazarlar, eserlerine başlarken: Besmele, hamdele ve salvele’yi, kesin olarak, unutmazlardı. Besmele: Allahu Taâlâ’nın adıyla başlandığının, Hamdele: Allaha şükran ve minnetin, nihayet Salvele da: Peygambere övgü ve duanın simgesi olurdu.

Advertisement

Yorum yapılmamış

  1. ay çok harikasın nkfu be seni keşke daha onceden farkede bilseydim din ğoretmeniömiz sınıfta herkese sınıf performansı olarak 70 verdi bende 70 aldım ve performansta buydu beden temizliği yda çevre temizliği bunlardan birini secindedi ben beden temizliğini sectim ama 70 aldım şimdi tekrar verdi ama bu besmele ile ilgili banane ırgılamaz beni vazgeçmem hayattan soğol um arım 100 alırım

Leave A Reply