Beyaz Rusya Tarihi

0
Advertisement

Beyaz Rusya isimli ülkenin tarihi ile ilgili olarak kısa ve genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Beyaz Rusya BayrağıBeyaz Rusya adı ilk olarak 13. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Önceleri, doğuda Tatarlar ile batıda Litvanya soylularına haraç vermeyi kabul etmeyen Beyaz Rusya, 14. yüzyılın başlarında Litvanya’ya bağlandı. Aynı yüzyılın ikinci yarısında Litvanya’nın Polonya ile birleşmesi sonucunda bu ülkenin egemenliğine girdi.

17. yüzyılın sonlarında Çarlık Rusyası’nın bir parçası durumuna geldi. Daha sonra sırası ile Napolyon’un (1812), Almanya’nın (1918) ve Polonya’nın işgaline uğradı. 1919’da SSCB yönetimine bağlı bir cumhuriyet konumunu kazandı.

SSCB-Polonya Savaşından sonra Riga Antlaşması (1921) sonucu, batı bölümü Polonya’ya bırakıldı. 1939’da Almanya ile imzalanan saldırmazlık paktıyla geri alınan topraklar, 1941’de yeniden Almanya’nın eline geçti. İkinci DÜnya Savaşı sırasında SSCB’nin en çok zarar gören federe cumhuriyeti oldu. Nüfusun 3/4’ü Almanlarca öldürüldü. Savaş sonrasında ise Kuzeydoğu Polonya’nın bir bölümü, Beyaz Rusya SSC topraklarına katıldı.

SSCB’nin Alma-Ata Bildirgesi (21 Aralık 1991) ile dağılması sonrasına bağımsızlığına kavuşmuştur.

Advertisement

Leave A Reply