Beyazıt Camisinin Tarihi

0
Advertisement

Bayezıd camisi olarak da bilinen Beyazıt camisi tarihi ve Beyazıt camisi mimari özellikleri

Beyazıt Camisi

Beyazıt Camisi

İstanbul’da Beyazıt (Hürriyet) Meydanının hemen yanındadır. İstanbul Üniversitesinin dış kapısının karşısına düşer. Fatih Sultan Mehmet’in oğlu II. Bayezit tarafından yaptırılmıştır.

Yedi tepe üzerine kurulu İstanbul’un üçüncü tepesi üzerinde bulunan Beyazıt Camisi 1501 – 1506 yılları arasında yapılmıştır. Caminin mimarı olan Mimar Hayrettin daha önce Bursa’da yapılmış Osmanlı camilerinden ilham almıştır. Caminin yapılması oldukça uzun sürmüş, biter bitmez ilk cuma günü halkın ibadetine açılmıştır. O gün yapılan törende büyük bir kalabalık toplanmıştı. İlk namazda II. Bayezit kendisi imamlık yapmıştır.

Beyazıt Camisi gerek dış görünüşü, gerek iç süslemeleri bakımından çok heybetli ve güzeldir. İki yanında yükselen minarelerin arasında bulunan kubbesinin dayandığı kemerler dört fil ayağı ile iki kalın direk üzerindedir. Mihrabın ve iç kapının üzerinde birer yarımşar kubbe ile iki yanında dörder küçük kubbe vardır. Meydana bakan tarafında revaklı bir avlu bulunmaktadır. Avluya; üç yandaki birer ayrı kapıdan girilir. Çok gösterişli olan bu kapılar Selçuklu mimarlığı izlerini taşır. Yirmi dört sütuna oturtulmuş yirmi dört kubbeli olan bu revaklar camiye ayrı bir güzellik verir. Revakların çevrelediği avlunun ortasında, Osmanlı mimarlığının inceliklerini taşıyan bir şadırvan bulunur.

Caminin yapıldığı tarih Arapça olarak büyük hattat Şeyh Hamdullah tarafından yazılmıştır. Mihrabın yakınındaki sağ köşede bulunan Hünkar Mahfeli sütunlar üzerine kurulmuştur, Beyaz mermerden ustalıkla işlenmiş olan mahfelin içindeki çiniler XVIII. yüzyıla aittir. Caminin iki ucunda, birbirinden bir hayli aralıklı iki minaresi vardır. Bu minarelerden güneyde bulunanı cami İle birlikte, kuzeydeki ise XIX. yüzyılda yapılmıştır. II. Bayezit camiye ek olarak imaret, medrese ve tabhane (mutfak) yaptırmıştı. Zamanla cami birçok yenilemelere ve değişmelere uğradı. Yakın zamanlarda 1924’te şadırvanı yıktırıldı, eski resimlerine göre yeniden yapıldı. Gene 1935 aralık ayında meydana gelen büyük fırtınada caminin kubbesindeki kurşunlar sökülünce yenileri konuldu. Son yıllarda da cami büyük bir tamir gördü.

Advertisement

Beyazıt Camisi’nin yanında bulunan fakat sonradan yıkılmış olan muvakkithane, Türk ve Osmanlı kaptanlarının her seferinde uğrayıp saatlerini ayar ettikleri bir yerdi. Kıbleler Beyazıt Camisi’nin kıblesine, saatler de burada bulunan saate göre ayarlanırdı.

Caminin mihrap tarafındaki bahçesinde II Bayezit’in türbesi vardır.


Leave A Reply