Beyonce Feat Jay-Z – Forever Young Çevirisi

0

Beyonce Forever Young Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Beyonce Forever Young şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

beyonce

Kaynak: commons.wikimedia.org

Beyonce Feat Jay-Z – Forever Young Çevirisi

Let’s dance in style
Hadi stiliyle dans edelim
Let’s dance for a while
Hadi bir süre dans edelim
Heaven can wait we’re only watching the sky
Cennet bekleyebilir, sadece gökyüzünü seyrediyoruz
Hoping for the best but expecting the worst
En iyisini ümit ederek en kötüsünü bekliyoruz

Advertisement

Are you gonna drop the bomb or not
Bombayı patlatacak mısın yoksa değil mi
Let us die young or let us live forever
Hadi genç ölelim ve sonsuza dek yaşayalım
We don’t have the power but we never say never
Gücümüz yok ama asla asla demiyoruz
Sitting in the sandpit
Kumların içinde oturarak
Life is a short trip
Hayat kısa bir yolculuk
The music’s for the sad man
Müzik üzgün adam için

Forever young I wanna be
Sonsuza dek genç kalmak istiyorum
Forever young
Sonsuza dek genç
Do you really want to live forever,
Gerçekten sonsuza dek yaşamak istiyor musun
Forever and ever
Sonsuza dek

So we livin life like a video
Hayatı bir video gibi yaşıyoruz
Where the sun is always out and you never get old
Güneşin her zaman parladığı ve asla yaşlanmadığımız
and the champaign is always cold
ve şampanyanın her zaman soğuk olduğu
and the music is always good
Ve müziğin her zaman güzel olduğu
and the pretty girls just happen to stop by in the hood

Ve güzel kızların kaputta bulunduğu
and they hop they pretty ass up on the hood of that pretty ass car
ve onların k.çları güzel arabanın kaputunda
without a wrinkle in today
Bugün hiç bir kırışıklık olmadan
cuz there is no tomorrow
Çünkü yarın yok
just a picture perfect day
Sadece mükemmel bir günün tablosu

Advertisement

that last a whole lifetime
tüm hayat boyunca sürüyor
and it never ends
ve asla bitmiyor
Because all we have to do is hit rewind
Çünkü tüm yapmamız gereken geri sarmak
so lets just stay in the moment smoke some weed drink some wine
öyleyse biraz ot tüttürmek ve şarap içmek için duralım
reminisce talk some shit forever young is in your mind
anıları anarak soonsuza dek genç kalma fikriyle

leave a mark they can’t erase. Neither space nor time
Silemeyecekleri bir iz bırak, ne zamanının ne mekanın
So when the director yells cut
Yönetmen kes diye bağırdığında
I’ll be fine
Ben iyi olacağım (benim için sorun değil anlamında)
I’m forever young
Ben sonsuza dek gencim
I’ll be fine
Ben iyi olacağım

Forever young I wanna be
Sonsuza dek genç kalmak istiyorum
Forever young
Sonsuza dek genç
Do you really want to live forever,
Gerçekten sonsuza dek yaşamak istiyor musun
Forever and ever
Sonsuza dek

Fear not where, fear not why, fear not much while we’re alive
Hayattayken, korkma bir yerden, korkma bir sebepten, korkma fazla
Life is for living not living uptight

Hayat yaşamak içindir, gergin olmak için değil
Until you’re somewhere up in the sky
Gökyüzüne yükselene kadar
Fear not die
Ölmekten korkma
I’ll be alive for a million years
Milyonlarca yıl yaşayacağım
bye bye are not for legends
Efsaneler için veda yoktur
I’m forever young my name shall survive
Ben sonsua dek gencim, adım yaşayacak

Through the darkest blocks,
En karanlık binaların arasında
over kitchen stoves, over Pyrex pots,
Mutfak ocaklarının üstünde, borcam tencerelerin üstünde
My name shall be passed down to generations while debatin’ up in barber shops
Adım nesiller boyu devam edecek berberlerdeki tartışmalarda
Young slung, hung here,
Genç burada sallandı

Advertisement

Showed that a nigga from here, With a little ambition, just what we can become here.
Zenciyi burada gösterdi, küçük bir tutkuyla, burada nelere dönüşebiliriz
And as the father pass the story down to his son’s ear
Hikaye babadan oğula geçer
Young get younger every year,yeah
Genç her yıl daha gençleşiyordu
So if you love me baby this is how you let me know,
Eğer beni seviyorsan bebek, bunu böyle bilmeliyim
Don’t ever let me go, thats how you let me know, baby
Gitmeme asla izin verme, bunu böyle bilmeliyiz bebek

Forever young I wanna be
Sonsuza dek genç kalmak istiyorum
Forever young
Sonsuza dek genç
Do you really want to live forever,
Gerçekten sonsuza dek yaşamak istiyor musun
Forever and ever
Sonsuza dek

Slammin’ Bentley doors, hoppin’ outta Porsche
Bentley kapılarını çarparak, Porshe den atlayarak
Poppin’ Up on Forbes list
Forbes listesinde patlayarak
Gorgeous, hold up, Niggas thought I lost it
Muhteşem devam et, Zenciler kaybettiğimi düşündü
They be talking bullshit,
Onlar aptalca konuştukça
I be talking more shit,
Ben daha fazla konuşacağım

They nauseous, hold up I’ll be here forever
Mide bulandırıcılar, devam et, ben sonsuza dek burada olacağım
You know I’m on my four shit
Biliyorsun bu dördüncü b.kum
I ain’t with foreclosure I will never forfeit Less than four bars
İcralık olmadım, dört bardan önce asla ceza almayacağım
Guru bring the chorus in Did you get the picture yet I’m painting you a portrait of Young
Guru grubu getir, Anladın mı, sana genç olmanın portresini çiziyorum

Forever young I wanna be
Sonsuza dek genç kalmak istiyorum
Forever young
Sonsuza dek genç
Do you really want to live forever,
Gerçekten sonsuza dek yaşamak istiyor musun
Forever and ever
Sonsuza dek


Leave A Reply