Bhutan Hakkında Bilgi

0

Ülkeler Rehberi Bhutan – Bhutan ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

bhutan-bayragiBHUTAN;
Yüzölçümü: 47.000 km2.
Başkenti: Thimbu
Dil: Dzongha (resmi), Bumthanga.
Din: Tibet Budizmi.
Para birimi: 1 ngultrum =100 çetrum.
Başlıca kenti: Phuntsholing.

Advertisement

Güney Asya’da devlettir. Doğu Himalayalar’da, Kuzeydoğu Hindistan sınırında; kuzeyden Tibet, doğu ve güneyden Assam, Batı Bengal eyaletleri, batıdan Sıkkım Krallığı ile çevrilidir. Hindistan ile Çin arasında özel ve önemli bir konumu bulunan Bhutan, 26° 45′-28° kuzey enlemleriyle 89°-92° doğu boylamları arasında yer alır. Ülkenin en büyük uzaklıkları doğu-batı arasında 322 km, kuzey-güney arasında 177 km’dir.

Yüzey Şekilleri; Kuzey sınırında, Himalayalar’dan kuzey-güney doğrultusuna yönelen sekiz dağ sırası, Bhutan’ı bir dizi vadiye ayırır. Bu dağ sıralarının yüksekliği 7.500 m’nin üzerindedir. Ülkenin en yüksek noktasının yüksekliği Ku-La Şan’dır (7.541 m). 5.000-6.000 m yüksekliğindeki orta bölgeler, verimli vadilerle bölünmüştür. Vadileri dağlardan doğan Sankuş, Wong, Panakha, Paro, Kuiong ırmakları sular. Paro, Panakha, Thimbu vb başlıca vadilerin yamaçlarına, sulamayı yeterlilikle sağlayan setler kurulmuştur. Güney sınırı boyunca Duars ovaları uzanır. Yarı tropikal ormanlarla kaplı bu bölge de kuzeydeki dağlar gibi hemen hiç geçit vermez. En yüksek noktası 3.000 m olan güneydeki bölge, deniz düzeyine kadar alçalır.

İklim; Yükselti farklarının fazla olması nedeniyle iklim büyük değişkenlik gösterir. Kuzeydeki dağlarda yükselti artıkça sertleşen soğuk bir iklim görülür. Güneydeki ormanlık bölgelerdeyse nemli ve sıcak bir iklim egemendir. Bu bölgeler arasında kalan vadilerde iklim daha ılımandır. Mayıs-kasım arasında güney-doğudan esen tropikal Muson rüzgârları, doğu ve güney kesimlerinin bol yağış almasını sağlar. Yıllık ortalama yağış tutarı, kuzeyde 1.000 mm’yi, güneyde 5.000 mm’yi aşar.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar; Güneyi sık ormanlarla kaplı olan ülkede, vadilerde meşe, kayın ve kozalaklı ağaçların oluşturduğu yaygın ormanlar görülür. Öteki başlıca bitkiler, çayırlık savanlar ve dağ otlaklarıdır. Ülkenin % 70’ini kaplayan ormanlara dağ yamaçlarında rastlanır. Fil, gergedan, kaplan, leopar, ayı, geyik, yaban sığırı ülkede yaşayan başlıca yaban hayvanlarıdır.

Advertisement

Ekonomisi;

Tarım ve Hayvancılık. 2/3’ü ormanlarla kaplı olan Bhutan’da, işgücünün % 95’i tarım sektöründe geçimlik üretim yapar. Üretimi geliştirme çabalarına karşın, halkın günlük besin tüketimi FAO standartlarının % 10 altındadır. Başlıca ürünler pirinç, mısır, buğday, patates, portakal, darı ve arpadır. Ayrıca, reçine ve balmumu da önemli ürünlerdir. Dışsatımının büyük bir bölümü kereste ve meyvelerden oluşur. Sığır, koyun ve keçi, yak, kümes hayvanları, yerel tüketimi karşılayacak düzeydedir. Bazı ürünlerin işlenmesinde işgücü sıkıntısı çekildiği için zaman zaman Nepal’den işçi gelir. Ülkenin başlıca hayvan varlığı yoktur.

Endüstri. Kayda değer bir endüstri etkinliği bulunmayan ülkede, 400 kadar küçük ölçekli endüstri kuruluşuna özendirme programları uygulanır. Bambu işleme, önemli işkollarından biridir. Ayrıca, dokuma, sabun, kibrit, mum ve halı üretimi yapılır. Ülkede önemli bir hidroelektrik potansiyeli vardır, 6 hidroelektrik santralı, enerji gereksiniminin büyük bir bölümünü karşılar.

Doğal Kaynaklar: Ülkedeki maden yataklarının araştırılmasına 1970’lerde başlandı ve önemli kireçtaşı, alçıtaşı, mika, kurşun, çinko, mermer, arduvaz, dolomit ve pirit yatakları bulundu. 1970’lerden önce ülkede yalnız kömür ve bakır çıkarılmaktaydı. Ülkedeki zengin kereste kaynaklarının en önemli alıcısı Hindistan’dır.


Leave A Reply