Behzad Kimdir? Behzad Minyatürleri

0
Advertisement

Büyük bir Türk minyatür ressamıdır. İlk minyatürleri 1479 tarihli olduğundan 1460 yıllarında doğduğu tahmin ediliyor. Ölüm tarihi 1537’dir. Minyatürleri dünyaca ünlüdür.

Behzad, önceleri Herat’ta yaşamıştır. Timuroğulları İmparatorluğunun başkenti olan Herat o çağlarda dünyanın en büyük şehriydi. Bihzad, Timuroğulları İmparatorluğunun hükümdar Hüseyin Baykara’dan sonra en zengin ve nüfuzlu kişisi olan Emir Ali Şir Nevai tarafından pek geniş ölçüde himaye ve teşvik görmüş, bizzat Hüseyin Baykara’nın da büyük beğenisini kazanmıştır. Herat’ta Timur İmparatorluğuna 1507’de Özbek imparatoru Şaybak Han tarafından son verilince Bihzad onun saray ressamı oldu. Şaybak Han’ın Safevî İmparatoru Şah İsmail tarafından öldürülmesi üzerine de İran şahının sarayına geçip Tebriz’e yerleşmiştir. Şah’ın 1522 tarihli bir fermanıyle İran Türk İmparatorluğu’ndaki bütün kütüphaneler, hattatlar, ressamlar, nakkaşlar, kuyumcular v.s. onun emir ve idaresine verildi. Bihzad, Şah İsmail’in oğlu Şah Tahmasp zamanında da yerini korudu. 1537’de Tebriz’de ölmüş, oraya gömülmüştür.

Behzad, en büyük minyatür ressamı olarak kabul edilegelmiştir. Bugünkü sanat tarihçilerinin de fikri budur. Bugün dünyadaki sayılı müze ve kütüphanelerin süsü sayılan minyatürleri çok taklit edilmiş ve bu taklitlere yüksek değerde satılabilmeleri için büyük üstadın imzası atılmıştır. Bu taklitler minyatür uzmanlarınca ayırdedilebilmektedir. Bihzad’ın tarzı zamanında sonradan minyatürcüler tarafından büyük rağbet görümüş ve örnek alınmıştır.

Behzad Tarafından Yapılan Minyatürlere Örnekler

Bihzad Minyatürleri

Behzad Minyatürleri

Behzad Minyatürleri

Behzad Minyatürleri

Advertisement

Leave A Reply