Bilecik Orhan Gazi Cami Hakkında Bilgi

0

Orhan Gazi Cami nerededir? Bilecik Orhan Gazi Cami’nin mimari özellikleri, tarihçesi, kim tarafından yaptırılmıştır, hakkında bilgi.

Bilecik Orhan Gazi Cami

Orhan (Gazi) Camisi ve İmareti, Bilecik’ te, bugünkü kentin 500 m kadar güneyindeki kayalık vadinin içinde, 14. yüzyılın ilk yarısından kalma cami ve imarettir. Cami çok kaim duvarlı, kare planlı bir mekânla sekizgen bir kasnağa oturan 9,5 m çapındaki bir kubbeden oluşur. İç mekân, beden duvarlarının kalınlığı içine açılmış 2,5 m derinliğinde ve 8,5 m genişliğindeki birer nişle dört yönde genişletilmiştir.

Bu, erken dönem Osmanlı mimarlığında tek kubbeli merkezi mekânın genişletilmesi yolunda atılan ilk adımdır; aynı doğrultudaki ikinci adımı kısa bir süre sonra İznik’te inşa edilen Yeşil Cami oluşturdu. Caminin asıl minaresi 30-40 m kadar kuzeyde, bir kayanın üstündedir. Kuzey cephesinin iki yanına 1889’da tek şerefeli ve sivri külahlı birer minare daha eklenmiştir.

Bilecik Orhan Gazi Cami Nerededir?

İmaret caminin karşı yamacındadır. Bugün yalnızca yaklaşık 6,5 m çapında iki kubbenin örttüğü, uzunlamasına dikdörtgen planlı orta bölümü ayaktadır. Kalan izlerden, bu bölümün önünde beş kubbeli bir revakla, iki yanında tonoz örtülü oldukça alçak birer yan mekânın yer aldığı anlaşılmaktadır.


Leave A Reply