Bilecik Tarihi

0

Bilecik ilinin kısaca tarihi. Bizanslılar ve Osmanlılar zamanında Bilecik hakkında oldukça kısa bir bilgilendirme.

Bizans devrinde bugünkü şehrin bulunduğu yerde Belekoma Kalesi vardı. Bugün kalenin yalnız temelleri ayakta kalmıştır. Kale Hamsu ile Tabakhane dereleri arasındaki bir kaya üzerinde kurulmuştur. Osmanlı devletinin beşiği de bu topraklardır.

Advertisement

Osmanlılardan önce buralarda Bizanslılar ile Selçuklular arasında çarpışmalar olmuştur. Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey Belekoma Tekfurunun bir düğün dolayısıyla burada hazırladığı bir suikastten Köse Mihal’in haber vermesi üzerine kurtulmuştur. Bundan sonra kaleyi zaptetmiş, düğünü olan gelini de Nilüfer Hatun adıyla oğlu Orhan Beye nikahlamıştır.

Bilecik daha sonraları Bursa ve İznik’ten Eskişehir’e giden yollar üzerinde bir konak yeri olarak önem kazandı. Osmanlıların eski idari bölünüşünde Sultanönü (Eskişehir Sancağı içinde bulunuyordu, sonra Hüdavendigâr (Bursa) vilâyetine bağlı Ertuğrul Sancağının merkezi oldu.

Kurtuluş Savaşı’nda Bursa’dan gelen Yunan kuvvetleri Bilecik’i aldı. 1921 yılı başlarında İnönü’de yenilerek çekilmek zorunda kaldılar. Bir müddet sonra Yunanlılar tarafından tekrar alınan Bilecik, Büyük Taarruz sonunda kesin olarak işgalden kurtuldu. Bu işgaller sırasında yanan kasaba, Cumhuriyet devrinde onarılmıştır.

Advertisement


Leave A Reply