Bileşik Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Bileşik ne anlama gelir? Bileşik kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve Bileşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep
2. Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde)
“Su, bileşik bir maddedir.”
3. Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası
Belirlenmiş süreye dek birikmiş faizlerin anaparaya eklenmesiyle elde edilen toplam üstünden ödenen faiz
Birleşik kap
Payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesir
“4/4, 7/3.”
En az iki önermeden oluşan yeni önerme


Leave A Reply