Bileşikler

0

Bileşik nedir? Bileşiklere örnek nelerdir? Kimyasal bileşik ne demektir. Bileşikler arasındaki oran nedir?

Bileşikler
Ayrı elemanların birer ve ya daha çok moleküllerinin birleşmesiyle meydana gelen bir cinsli maddelere «bileşikler» denir. Su bir bileşiktir.

Advertisement

Bileşikler, kendilerini teker teker meydana getiren elemanlardan başka özellikler gösterir. Mesela yedi gram kadar demir tozu, dört gram kadar kükürt tozu ile iyice karıştırılıp buna bir büyüteçle bakılırsa demir zerrecikleriyle kükürt zerreciklerinin birbirinden ayrı bulundukları görülür. Bir mıknatıs yaklaştırarak demir taneciklerini kükürt taneciklerinden ayırmak mümkündür. Fakat aynı maddelerin arasına kızgın bir tel sokulursa, bu tanecikler arasında bir tepkime olur siyah bir kütle meydana gelir. İşte bu iki madde artık yeni özellikler kazanmışlardır.

Böylece bütün özelliklerin değişmesiyle meydana gelen bileşiğe “kimyasal bileşik” denir. Bileşiklerdeki elemanlar artık özelliklerini kaybetmişlerdir.

Aynı bileşiği meydana getiren elemanlar arasında ağırlık bakımından değişmez bir oran vardır. Mesela 56 gram demir daima 32 gram kükürtle birleşebilir, Elemanların sayıları sınırlı olduğu halde bu elemanların çeşitli şekillerde birleşmelerinden meydana gelen bileşiklerin sayısı 500.000’i geçmekte, her gün de bunlara yeni keşfedilenler eklenmektedir. Bugün için 40.000 kadar anorganik, 500.000 kadar da organik bileşik bilinmektedir.

Advertisement


Leave A Reply