Bilgi Edinme Hakkı Nedir? Kısaca

0

Bilgi Edinme Hakkı Nedir? Bilgi edinme hakkının özellikleri ve kapsamı nedir? Tekzip hakkı nedir, Bilgi Edinme Hakkı hakkında kısaca bilgi.

Advertisement

BİLGİ EDİNME HAKKI

Toplum biçiminde yaşayan ve çevresiyle ilişkileri giderek yoğunlaşan insanın, kendisi ve çevresi ile ilgili doğru bilgi edinmesi gerekir. Edindiği bilgilerin doğruluğu ya da yanlışlığının o insanın yaşamını da doğrudan etkileyeceği düşünülürse, haber üreten ve yayan kitle iletişim araçlarına çok büyük sorumluluk düştüğü açıkça ortaya çıkar.

Bu durumda kitle iletişim araçları yoluyla bilgi yayarken;

• Bilgi kesinlik kazanmadan ve doğru kaynaklardan edinilmeden verilmemelidir.

• Abartıdan kaçınılmalıdır.

Advertisement

• Kişilerin özel yaşamları ile ilgili bilgiler yasal olmayan biçimde verilmemeli, kişilerin onurlarının kırılmasının önüne geçilmelidir.

• Bilgilerin veriliş biçimi kargaşa, korku, gereksiz sevinç yaratacak biçimde olmamalıdır.

• İzin alınmasının gerektiği durumlarda bu kurala uyulmalıdır.

Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde: 20

Kimsenin konutuna dokunulamaz. Çeşitli nedenlerle yasayla yetkili kılınmış kurumların yazıtı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde: 21

Advertisement

Hiçbir çocuğun özel yaşamına, ailesine, konutuna ya da iletişimine, keyfi ya da haksız olarak müdahale edilemez. Hiçbir çocuğun onuruna ve itibarına saldırılamaz. Çocuğun, her tür müdahale ve saldırılara karşı yasal korunma hakkı vardır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Madde: 16

Tekzip (Düzeltme) Hakkı

Basın ve yayın organlarında kendisi, ailesi yada işi ile ilgili yanlış haberlere karşı kişilerin haberin
düzeltilmesini isteme hakkı vardır.

Bu da düşüncenin özgürce açıklanması hakkı kapsamında bir haktır.

BASIN, ULUSUN ORTAK SESİDİR.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK


Leave A Reply