Bilgi Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Bilgi ne anlama gelir? Bilgi kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat
2. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf
“Babası önce ona Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti.” – H. E. Adıvar
3. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf
4. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler
5. Bilim
“Doğa bilgisi.”
6. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam
bir durumu öğrenmek, bilgi almak
“Uyumakta zorluk çeken Bünyamin, loncada geçirdiği ilk gün bir hayli bilgi edinmişti.” – İ. O. Anar
önceden sahip olduğu bilgiyi yenilemek, güncelleştirmek
“Matematikle ilgili bilgilerimi tazeledim.”
Kişiyi veya kurumu herhangi bir konuda bilinçli olarak gerçeği saptırarak yanlış bilgilendirme, dezenformasyon
1. Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılan işlemlerin düzenli bir biçimde yürütülmesi, veri işlem
2. Kurum ve kuruluşlarda bu işlemlerin yürütüldüğü yer
Bilginin temelini, bilim alanında uygulanan yöntemleri, sınır ve güvenilirlik bakımından inceleyip araştıran felsefe dalı, epistemoloji
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin
“Bilgisayarındaki disketi çıkarıyor, resimlerle birlikte büyükçe bir sarı zarfa koyuyor.” – İ. Aral
Belli bir konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel toplantı, sempozyum
Bilginin toplanmasını, işlenmesini ve saklanmasını, herhangi bir yere iletilmesini, herhangi bir yerden bu bilgiye erişilmesini, elektronik vb. yollarla sağlayan teknolojiler bütünü
Bilgiyi araştırmaya ve incelemeye önem veren, bilgi teknolojilerini kullanmayı öne çıkaran toplum
Elektronik sistemle dizgi yapan alet
Ansiklopedide yer alacak nitelikte olan ayrıntılı bilgi
Doğruluğundan kuşkulanılmayan bilgi
Herhangi bir konuda derinlemesine bir araştırma yapmadan sağlanan birtakım bilgi
Bilimsel bakımdan geçerli sayılabilecek kadar açık ve nesnel olan fakat bilim geliştikçe yeniden gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi gerekecek olan bilgi
Sosyal konuları içeren bilgiler
Betimsel dil bilgisi
Bir dilin belirli çağını inceleyen dil bilgisi, betimlemeli dil bilgisi, tasvirî dil bilgisi
Söz dizimi
Görgü kuralları
Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim, gramer
“Ünlü adayı genç şarkıcıların, dil bilgisiyle fazla ilgilenmedikleri ortada.” – T. Uyar
Tabiat bilgisi
Halk biliminin, çevreyi oluşturan canlı, cansız doğal nesnelerle ilgili inanç ve uygulamaları konu alan dalı
“Halk bilgisi ile ilgili olan bütün mevzular benim için caziptir.” – A. K. Tecer
Meteoroloji
Akraba dilleri ve lehçeleri karşılaştırarak inceleyen dil bilgisi
Köken bilimi
Kelimenin kökeniyle ilgili açıklamalar
Öğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunları inceleyen bilgi dalı, didaktik
Sağlığın, hastalanmadan önce korunması ile ilgili bilimsel incelemelerle uğraşan tıp dalı, hijyen
Bir dilin seslerini boğumlanma noktaları, boğumlanma özellikleri vb. bakımlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik
Sözlükçülük
Bir bölgedeki bütün yer altı ve yer üstü sularına ait bilgi, hidrografi
Yapı bilgisi
1. Okullarda doğa ile ilgili bilgileri içine alan dersin adı
2. Bu dersin konularını içeren kitap
Betimsel dil bilgisi
Söz dizimi
Türklük bilimi
Kelimelerin yapısını, türeme yollarını ve çekim biçimlerini içeren bilgi, şekil bilgisi, yapı bilimi, morfoloji
El yazısından, yazanın karakter ve duygularını anlamayı amaç edinen inceleme yöntemi, grafoloji
1. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul ve sistemlere ilişkin bilgi
2. Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yola ilişkin bilgi
Yurttaşlık bilgisi
Devlet ve hükûmet kuruluşlarını, yurttaşlık ödev ve haklarını kapsayan bilgi, yurt bilgisi

Advertisement

Leave A Reply