Bilinçli Bir Vatandaş Nasıl Olmalıdır? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

0
Advertisement

Bilinçli ve sorumluluklarını bilen bir vatandaş neler yapmalı, nelere dikkat etmelidir? Bilinçli bir vatandaş nasıl olmalıdır konulu yazı.

seçim

Bilinçli Bir Vatandaş Nasıl Olmalıdır?

Türkiye Cumhuriyetinin etkin ve sosyal bir vatandaşı olabilmek için öncelikle vatandaşlık bilincine sahip olmamız gerekmektedir. Bu bilinç vatandaşların hak ve görevlerinin farkında olmasıyla başlar. Bilinçli bireylerin sayısı toplumda ne kadar çok artarsa devletin varlığı ve sürekliliği de o derece artar.

Vatandaşlık bilinci neyi gerektirir?

– Yasaların gereklerine uymak

– insanlara ve insan haklarına saygılı olmak

Advertisement

– Din, dil ve ırk ayrımcılığını kabullenmemek

– Demokrasinin ilkelerine inanmak

– Eşitlik ve özgürlüğü benimsemek

– Vatandaşlık hak ve sorumluluklarımızı bilmek

Advertisement

Vatandaşlık sorumluluğunu taşıyanlar ne yapar?

a) Seçme ve seçilme hakkının gereklerini yerine getirir. Seçimlerde oylarını hiç bir etki altında kalmadan kullanabilir.

b) Herkes gücüne göre üzerine düşen vergisini öder.

c) “Vatan hizmeti her Türk erkeğinin hakkı ve görevidir.” anlayışıyla askerlik yapar.

d) Ülke bütünlüğünü korumak, toplumsal ilişkilerin düzenli yürümesini sağlamak için devletçe belirlenen kanunlara ve kurallara uyar.

Advertisement

Görev ve Sorumluluklar Yerine Getirilmezse Ne Olur?

– Demokrasi kurum ve kurallarıyla tam olarak işleyemez.

– Yöneticiler ile halk arasında kopukluklar ortaya çıkar.

– Bilinçsiz bireyler yetişir.

– Toplumsal işleyiş ve düzen bozulur.

Advertisement

– İçteki olumsuzluklar dış politikada devletin güçsüzleşmesine neden olur.

– İnsan haklarının korunması ve uygulamasında sorunlar oluşur.

– Devletin gelir kaynakları azalır.

– Halkın ihtiyaç duyduğu hizmetler devlet tarafından karşılanamaz.

Advertisement

– Devletin bağımsızlığı ve varlığı tehlikeye düşer.


Leave A Reply