Bilişsel Gelişim Kuramlarının Karşılaştırılması

0

Piaget, Bruner, Vygotsky ve Gagne’nın zihinsel gelişim kuramlarının kısa özetleri, karşılaştırılması.

Advertisement

Bilişsel Gelişim Kuramlarının Karşılaştırılması

Piaget’in Zihinsel Gelişim Kuramı:

⇒Bilişsel gelişim biyolojik ilkelerle açıklanır (Olgunlaşma vs).

⇒Çocuk bilgiyi kazanmada aktif role sahiptir.

⇒ Çocuk öğrenmeyi kendi kendine gerçekleştirir.

Advertisement

⇒Eğitim programları çocukların olgunlaşma düzeyine uygun olmalıdır (Vygotsky bu görüşe karşıdır, çocuğu sınırlandırdığını söyler).

Bruner’in Zihinsel Gelişim Kuramı:

⇒Eylemsel Dönem (0-2 yaş) Bu dönemde çocuk nesnelerle doğrudan yapmış olduğu etkileşim sonucunda zihinsel gelişimini sağlamaktadır yani yaparak yaşayarak öğrenir.

⇒İmgesel Döneri (2-12 yaş) Nesnelerle doğrudan ilişki kurmaksızın, nesnelerin zihinde oluşturulabilen imgeleriyle işlemler yapabilir.

⇒Sembolik Dönem (13 yaş ve üzeri) Çocuk sembolleri kullanarak bir şeyi ifade edebilme yeteneğini kazanır.

Vygotsky’nin Zihinsel Gelişim Kuramı:

Advertisement

⇒Çocuğun bilişsel gelişimi ailesi ve sosyal çevresinden aldığı sosyal desteğe bağlıdır. Bu nedenle çocuk yetişkin ilişkisi son derece önemlidir.

⇒Sosyal etkileşim için en önemli unsurun dil olduğunu söylemektedir.

⇒Psikolojik süreçler kültür tarafından biçimlendirilir.

⇒Öğrenciler birbirleriyle işbirliği içinde olmalıdır.

⇒Öğretmenler, öğrencileri çalışmalarında aşırı derecede bağımsız bırakmamalıdır.

⇒Nesne, olay ya da kişilerle birinci elden deneyim son derece önemlidir.

Gagne’nın Zihinsel Gelişim Kuramı:

⇒Çocuk dünyaya gelirken verilecek olan her şeyi almaya hazır halde gelir.

⇒Tüm bilgilerin kaynağı deneyimdir.

⇒Zihinsel gelişim aşamalarla olur.

Bu aşamalar:
* İşaret öğrenme
* Uyarıcı davranım ilişkisini öğrenme
* Zincirleme
* Sözel bağ kurma
* Ayırt etmeyi öğrenme
* Kavram öğrenme
* ilke öğrenme
* Problem çözmedir.

Advertisement


Leave A Reply