Michael Jackson, Billie Jean Çevirisi

2
Advertisement

Michael Jackson Billie Jean Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Michael Jackson Billie Jean şarkısının Türkçe sözleri.

Michael Jackson, Liberian Girl

Michael Jackson – Billie Jean Çevirisi

 • She was more like a beauty queen
  Daha çok bir güzellik kraliçesi gibiydi
  From a movie scene
  Bir film sahnesinden
  I said, don’t mind
  Dedim ki, umursama
  But what do you mean
  Ama ne demek istiyorsun sen?
 • I am the one
  Ben tek başınayım
  Who will dance on the floor in the round
  Pistte yuvarlağın içinde dans edecek olan
  She said I am the one who will dance
  Benim o kişi olduğumu söyledi,
  On the floor in the round
  Dans pistinde dans edecek olan
 • She told me her name was Billie Jean
  Bana isminin Billie Jean olduğunu söyledi
  As she caused a scene
  Ve bir manzaraya neden oldu
  Then every head turned with eyes
  Sonra bütün başlar bakışlarını çevirdi
  That dreamed of being the one
  Tek kişi olmanın hayâlini kuran
  Who will dance on the floor in the round
  Pistte yuvarlağın içinde dans edecek olan
 • People always told me
  İnsanlar hep diyorlardı bana
  Be careful what you do
  Ne yaptığına dikkat et
  And don’t go around
  Ve ortalıkta gezinme
  Breaking young girls’ hearts
  Genç kızların kâlbini kırarak
 • And mother always told me,
  Ve annem hep diyordu bana
  Be careful who you love
  Kimi sevdiğine dikkat et
  Be careful what you do
  Ne yaptığına dikkat et
  ‘Cause the lie becomes the truth
  Çünkü yalan gerçek olur
 • Billie Jean is not my lover
  Billie Jean sevgilim değil benim
  She’s just a girl who claims that
  Yalnızca iddia eden bir kız O
  I am the one
  Benim bir tânesi olduğumu
  But the kid is not my son
  Ama çocuk benim oğlum değil
 • She says I am the one
  O benim bir tânesi olduğumu söylüyor
  But the kid is not my son
  Ama çocuk benim oğlum değil
 • For forty days and forty nights
  40 gün 40 gece
  The law was on her side
  Yasa ondan yana oldu
  But who can stand
  Ama kim dayanabilir ki
  When she’s in demand
  O’na tâlepler olduğunda?
  Her schemes and plans
  O’nun plânları ve projeleri
 • ‘Cause we danced on the floor in the round
  Pistte yuvarlağın içinde dans ettik diye
  So take my strong advice
  O yüzden şu büyük önerimi aklında tut
  Just remember to always think twice
  Hatırla bak her zaman iki kez düşünmeyi
  (Do think twice)
  (İki kez düşün)
  Do think twice
  İki kez düşün
  Hooo
  Hooo
 • She told my baby
  Bebeğime söyledi
  We’d danced ‘til three
  Saat üçe dek dans ettiğimizi
  Then she looked at me
  Sonra bana baktı
  Then showed a photo
  Sonra bir fotoğraf gösterdi
  My baby cried
  Bebeğim ağlamaya başladı
 • His eyes were like mine (oh, no!)
  Gözleri benimkiler gibiydi (Of, hayır!)
  Coz we dance on the floor, in the round, baby
  Pistte yuvarlağın içinde dans ediyoruz diye
 • People always told me
  İnsanlar hep diyorlardı bana
  Be careful of what you do
  Ne yaptığına dikkat et
  And don’t go around
  Ve ortalıkta gezinme
  Breaking young girls’ hearts
  Genç kızların kâlbini kırarak
  (Don’t break no hearts)
  (Kâlp kırma)
 • She came and stood right by me
  Geldi ve yanımda durdu
  Then the smell of sweet perfume
  Sonra tatlı parfümün kokusu
  This happened much too soon
  Çok çabuk gelişti her şey
  She called me to her room
  Beni odasına çağırdı
 • Billie Jean is not my lover
  Billie Jean sevgilim değil benim
  She’s just a girl who claims that
  Yalnızca iddia eden bir kız O
  I am the one
  Benim bir tânesi olduğumu
  But the kid is not my son
  Ama çocuk benim oğlum değil
  No, no, no, no, no, no, no, no
  Hayır, hayır
 • Billie Jean is not my lover
  Billie Jean sevgilim değil benim
  She’s just a girl who claims that
  Yalnızca iddia eden bir kız O
  I am the one
  Benim bir tânesi olduğumu
  But the kid is not my son
  Ama çocuk benim oğlum değil
  No, no
  Hayır, hayır
 • She says I am the one
  O benim bir tânesi olduğumu söylüyor
  (Oh, babe)
  (Of, bebek)
  But the kid is not my son
  Ama çocuk benim oğlum değil
 • He, he, he
  He, he, he
  Hoo!
  Hoo!
  Hoo!
  Hoo!
 • She says I am the one
  O benim bir tânesi olduğumu söylüyor
  But the kid is not my son
  Ama çocuk benim oğlum değil
  No, no, no
  Hayır, hayır, hayır
  Billie Jean is not my lover
  Billie Jean sevgilim değil benim
  She’s just a girl who claims that
  Yalnızca iddia eden bir kız O
  I am the one
  Benim bir tânesi olduğumu
 • (You know what you did to me, babe)
  (Sen bana ne yaptığını biliyorsun, bebek)
  But the kid is not my son
  Ama çocuk benim oğlum değil
  No, no, no, no
  Hayır, hayır, hayır, hayır
  No, no
  Hayır, hayır
  She says I am the one
  O benim bir tânesi olduğumu söylüyor
  But the kid is not my son
  Ama çocuk benim oğlum değil
 • No, no
  Hayır, hayır
 • She says I am the one
  O benim bir tânesi olduğumu söylüyor
  You know what you did
  Sen ne yaptığını biliyorsun
  She says he is my son
  Benim oğlum olduğunu söylüyor
  Breaking my heart, babe
  Kâlbimi kırıyorsun, bebek
  She says I am the one
  O benim bir tânesi olduğumu söylüyor
 • Billie Jean is not my lover
  Billie Jean sevgilim değil benim
  Billie Jean is not my lover
  Billie Jean sevgilim değil benim
  Billie Jean is not my lover
  Billie Jean sevgilim değil benim
  Billie Jean is not my lover
  Billie Jean sevgilim değil benim
  Billie Jean is not my lover
  Billie Jean sevgilim değil benim
  Billie jean is not my lover
  Billie Jean sevgilim değil benim


2 yorum

Leave A Reply