Bir Hak Dostu, Şair ve Mutasavvıf Hacı Bayram Veli Sözleri

0

Hacı Bayram Veli sözleri. Bir Hak dostu olan hem şair hem mutasavvıf olan Hacı Bayram Veli’den resimli ve yazılı seçme sözler.

1. Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol.

Hacı Bayram Veli Sözleri

Advertisement

2. Kibir bele bağlanan taş gibidir, onunla ne yüzülür, ne de uçulur.

Hacı Bayram Veli Sözleri


3. Kibrin aslı şeytan, tevazünün aslı Rahman’dır.

Hacı Bayram Veli Sözleri


4. Çalışmadan geçinenler bizden değildir.

Hacı Bayram Veli Sözleri


 • Eline, beline, diline sahip ol!
 • Dinine dizlerinle değil, kalbinle bağlan.
 • Hiddet ve kin, hakikatleri gören gözleri kör eder.
 • İncinsen de incitme.
 • Ölüm gelmeden hesabınızı yapınız! Tevbe ediniz ki, affa kavuşasınız.
 • Boş gezenler zengin bile olsa, arkadaşları şeytan, kalpleri şeytanın konağı olur.
 • N’oldu bu gönlüm n’oldu bu gönlüm
  Yanmada derman buldu bu gönlüm
 • Başkalarından daha ihlaslı ve daha çok ibadet etmedikçe, başkalarından daha çok ihsanda bulunmadıkça rahat etmeyiniz.
 • İnsanların fitnesinden kurtulmak istiyorsanız, çarşı ve pazarlarda sık sık bulunmayınız.
 • Sevgi ve acıma, insanlık; hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasfıdır.
 • Özünde ve sözünde temiz olmayanların, îmanı tam değildir.
 • Dünyâ gamından, nefsin sıkıştırmasından hafifleyip kurtulmak istiyorsanız, kabristanları sık sık ziyâret ediniz.
 • Hiddet ve kin, hakîkatleri gören gözleri kör eder. Öfke, iyi düşünmeyi daraltır, yanıltır.
 • Hiçbir günâhı küçümsemeyin, çok çalışın. Boş gezenler, zengin bile olsa, arkadaşları şeytan, kalpleri şeytanın konağı olur.
 • Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen, önce kendisi iyi olmalıdır.
 • Avam ve zenginler arasında dini ve zaruri bilgiye dair sözlerden çekinin. Zira zenginliğe ve mala karşı zaafın var gibi anlaşılmasın.
 • Emaneti koruyunuz. Zira din de size emanettir, beden de.
 • Çarşıda ve câmi avlusunda bir şey yemeyiniz. Yol ortasında durmayınız. Ticâret erbâbının dükkânlarında uzun müddet oturmayınız.
 • Dünyâ gamından, nefsin sıkıştırmasından hafifleyip kurtulmak istiyorsanız, kabristanları sık sık ziyâret ediniz.
 • Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın, sırlarını ifşâ etmeyiniz. Çünkü gördüğünüz bu sırlar, size emânettir. Emânete hiyânet ise, çirkin bir harekettir.
 • Hiçbir günâhı küçümsemeyin, çok çalışın. Boş gezenler, zengin bile olsa, arkadaşları şeytan, kalpleri şeytanın konağı olur.
 • Ayıplarını gördüğünüz komşuyu kınamayınız. Sırlarını açıklamayınız. Çünkü gördüğünüz bu sır size emanettir, emanete hıyanet kötü ve çirkin bir filldir.
 • Bütün işlerde cimrilikten sakınınız. İnsanlığınızı koruyunuz. Güzel huylu ve merhametli olunuz. Ne halde olursanız olun dünyaya rağbeti azaltınız. Kötülükten uzaklaşınız.

Advertisement


Leave A Reply