Bir İnsan Olarak Hz. Muhammed (s.a.v)

0
Advertisement

Hz. Muhammed (s.a.v) de bir insandır konusu ile ilgili ayetler ile örnekler verilmiş konu açıklamalı yazımız.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse siz geri mi döneceksiniz? Kim sözünden geri dönerse Allah’a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri ödüllendirir.” (Âl-i imran 144) ve başka bir âyette ise “De ki: Ben de sizin gibi bir insanım; Tanrınızın bir tek tanrı olduğu bana vahyolunuyor…”(Kehf:110) diye buyurarak onu en güzel şeklide tanıtmıştır.

Şüphesiz ki Peygamberimiz, herkes gibi bir insan olarak yaratılmıştır. Başka dinlere mensup insanlar, kendilerine gönderilen peygamberi ilahlaştırmış ya da bir melek olduğunu iddia ederek ona inanmışlardır. İslam inancına göre ise Efendimiz her insan gibi bir anne ve babanın evlilikleri neticesinde dünyaya gelmiştir. Her insan gibi bir çocuk olarak büyümüş, genç olmuş, evlenmiş, çocukları olmuş, ömrünü tamamlayınca da her fani gibi bu dünyadan göçmüştür. Peygamberimiz de yeri geldiğinde sevinmiş-gülmüş ve tebessüm etmiş, üzüldüğü anlarında ise göz yaşlarını akıtmıştır. Her aile reisi gibi o da pazarda, çarşıda alış-verişte bulunmuş, ailevi sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar çekmiştir. Onun da dostları olduğu gibi, herkesten daha çok azılı düşmanları da olmuştur.

Kur’an’da Cenâb-ı Allah ” Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki, sizin hüsranınıza üzülüyor, saadetinizi cidden istiyor, mü’minler için yüreği rikkatle, merhametle çarpıyor” (Tevbe:128) buyurmuştur. Bu ilahî ifadede onun bir beşer ve ümmetine olan düşkünlüğünü açıkça bildirmektedir.

Peygamberimiz, bir melek veya elle tutulamayan manevi-nurdan bir varlık değildi. O da, her insan gibi yorulan, uyuyan, acıktığında yemek yiyen, su ihtiyacı duyan bir bedene sahip idi. Kendisi hakkında insanüstü bir varlık olarak görülmesini ve o şekilde yüceltmesinin yanlış olduğunu söyleyerek Müslümanları sık sık uyarmıştır. Bu hususta “Geçmişte insanların kendi peygamberlerine yaptığı gibi siz de beni tan-rılaştırmayın” diye buyurmuştur. Bu nedenle resminin yapılmasını yasaklamıştır. Peygamberimizin en büyük endişelerinden birisi, Hıristiyanların Hz. İsa’yı tanrılaştırmaları gibi Müslümanların da kendisini olağanüstü bir varlık haline getirip tanrılaştırmaları tehlikesi idi. Kur’an-ı Kerim de bu konuda uyarılarda bulunmuştur: Örneğin: “De ki: Ben de sizin gibi bir insanım. Farklılık yalnızca, ‘ilahınız tek bir ilahtır’ şeklinde bana vahiy gelmesidir.” (Kehf Suresi 110. ayet)

Advertisement

Leave A Reply