Birdy – People Help The People Çevirisi

0

Birdy People Help The People Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Birdy People Help The People şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Advertisement

Birdy – People Help The People Çevirisi

God knows what is hiding in those weak and drunken hearts
Tanrı bilir bu zayıf ve sarhoş kalplerde neler saklandığını
I guess you kissed the girls and made them cry
Sanırım kızları öptün ve onları ağlattın
Those hardfaced queens of misadventure

Bu sert bakışlı kaza kraliçeleri
God knows what is hiding in those weak and sunken eyes
Tanrı bilir bu zayıf ve batık gözlerde neler saklandığını
A fiery throng of muted angels
Sağır meleklerin ateşli kalabalığı
Giving love and getting nothing back
Aşk veriyor ve karşılığında hiçbir şey almıyor

People help the people
İnsanlar insanlara yardım eder
And if your homesick, give me your hand and I’ll hold it
Ve eğer vatan hasretin, bana elini verirsen, ben de tutarım
People help the people
İnsanlar insanlara yardım eder

And nothing will drag you down
Ve hiçbir şey seni aşağıya çekemeyecek
Oh and if I had a brain, oh and if I had a brain
Ve eğer beynim olsaydı, ve eğer beynim olsaydı
I’d be cold as a stone and rich as the fool
Taş gibi soğuk ve aptal gibi zengin olurdum
That turned, all those good hearts away
Bu durumda, iyi kalpler uzaklaşır

Advertisement

God knows what is hiding, in this world of little consequence
Tanrı bilir bu küçük sonuçlar dünyasında neler saklandığını
Behind the tears, inside the lies
Gözyaşlarının arkasında, yalanların içinde
A thousand slowly dying sunsets
Yavaş yavaş ölen binlerce gün batımı

God knows what is hiding in those weak and drunken hearts
Tanrı bilir bu zayıf ve sarhoş kalplerde neler saklandığını
I guess the loneliness came knocking
Sanırım yalnızlık kapıyı çalıyor
No on needs to be alone, oh save me
Kimse yalnız kalmamalı, koru beni

People help the people
İnsanlar insanlara yardım eder
And if your homesick, give me your hand and I’ll hold it
Ve eğer vatan hasretin, bana elini verirsen, ben de tutarım
People help the people
İnsanlar insanlara yardım eder

And nothing will drag you down
Ve hiçbir şey seni aşağıya çekemeyecek
Oh and if I had a brain, oh and if I had a brain
Ve eğer beynim olsaydı, ve eğer beynim olsaydı
I’d be cold as a stone and rich as the fool
Taş gibi soğuk ve aptal gibi zengin olurdum
That turned, all those good hearts away
Bu durumda, iyi kalpler uzaklaşır


Leave A Reply