Bireysel Farklılıkları Kabul Etmek Neden Önemlidir?

0
Advertisement

Bireysel farklılık nedir, bireysel farklılıklarımız nelerdir? Bu farklılıkları kabul etmek neden önemlidir, nasıl davranılmalıdır?

Bireysel Farklılıkları Kabul Etmek Neden Önemlidir?

Bir insanın kendine özgü olan fiziksel ve kişisel özelliklerine bireysel özellik denir. Bireyleri eşsiz yapan, diğer insanlardan ayıran özelliklere de bireysel farklılık denir.

Toplumu oluşturan bireylerin kendini diğer kişilerden ayıran fiziksel özellikleri, duygusal özellikleri ve zihinsel özellikleri (yetenek ve ilgi alanları) bulunur. Farklı özellikleri bulunan bireylere her zaman saygılı ve hoşgörülü bir biçimde davranılmalıdır.

Dış görünüşümüz, olaylara verdiğimiz tepkiler, ilgi alanlarımız, duygularımız birbirinden farklıdır. İnsanlar aynı olay ve durum karşısında aynı tepkiyi vermezler. Duygularımız ve düşüncelerimiz davranışlarımızı etkiler. İnsanlar hayatları boyunca çeşitli olaylar ve durumlar karşısında birbirinden farklı duygular yaşayabilir. İnsanların yaşadıkları bu duygular bireysel farklılıklarımızdır.

Advertisement

Arkadaşlarımızla benzer yönlerimiz olduğu kadar farklı yönlerimiz de olabilir. Birey olarak sahip olduğumuz farklı duygusal ve fiziksel özellikler ile yetenekler toplum için bir zenginliktir. Toplum içinde her birey birbirinden farklıdır. Bizden farklı olanlara her zaman saygı göstermeliyiz. Her birey, saygıya değer bir varlıktır. Herkese karşı hoşgörülü davranmalıyız. Çünkü farklı insanlar dünyayı güzelleştirir. Başkaların duygu ve düşüncelerine saygı göstermek, onların da bizim duygu ve düşüncelerimize saygı göstermelerini sağlar.


Leave A Reply